4 snabba tips när du ska hyra in medarbetare

Trendspanare om morgondagens arbetsgivare: ”Flexibilitet och snabb omställning – färre anställda och mer inhyrd personal”
december 12, 2014
Hur kan du ändra ditt sätt att organisera marknad och sälj för att öka försäljningen?
juni 16, 2015
Show all

4 snabba tips när du ska hyra in medarbetare

handshake

När en befattning behöver ersättas tillfälligt vid t.ex föräldrarledighet, anställningsstopp, osäkert läge (så att anställning inte är ett alternativ men jobbet måste bli gjort), sjukdom, glapp mellan att tidigare medarbetare slutat och att nyrekrytering börjar etc – kan hyra av medarbetare vara ett alternativ.

För chefsbefattningar är det internationella begreppet Interim Management, på svenska pratar vi om “chef att hyra”, hyra medarbetare (ej chefsposition) eller bemanning. Internationellt är hyrfenomenet vanligt förekommande och i Sverige blir det mer och mer vanligt.

Internationellt är hyrfenomenet vanligt förekommande och i Sverige blir det mer och mer vanligt.

Det som skiljer “chef att hyra” och hyra in medarbetare från bemanning är att det två första grupperna är konsulter som oftast är sina egna och som förmedlas via konsultförmedlare. Personal i bemanningskategorin är oftast anställd av bemanningsföretaget.

4 tips när du skall hyra medarbetare:

1) Om en medarbetare tillfälligt skall ersättas på en längre period är det ett bra tillfälle att fundera igenom befattningsprofilen. Ett bra tillfälle att uppdatera befattningen för att bättre kunna möta behov från såväl den egna organisationen, kunder och prospekt. Exempelvis: Finns någon feedback från tidigare medarbetares avslutssamtal som vi kan ta med oss? Är ansvarsområdet realistiskt? Behövs någon ny kunskap eller erfarenhet som inte varit aktuell tidigare? Osv.

2) Används hyrformen som ett riskfritt sätt att rekrytera (“Hyrköp”)? Sätt upp villig-att-bli-anställd som ett kriterie i sökprocessen. Den som hyrs in skall vara intresserad utav att bli anställd om det skulle bli aktuellt?

3) Hur hittar vi konsulten, den som skall hyras in? Finns konsulten i vårt eget nätverk? har vi tid att göra hela processen själva? Är vi tillräckligt objektiva för att verkligen få fram det viktigaste? Kan vi balansera individens social kompetens med kunskap/erfarenhet? osv

4) Vilka skall vara delaktiga i processen kring en tillfällig medarbetare? Internt men också externt ifrån. Finns viktiga kunder och/eller leverantörer som kan ge bra input? Utse en ansvarig för inhyrningen och kom ihåg att om ni är flera projektdeltagare så får ni ett bredare perspektiv och en bättre förankring.

 

johan03
Johan Larsson
Interim Marketing Solutions

Johan Larsson
Johan Larsson
Interim Marketing Solutions - Interim Management och Rekrytering specialiserade på marknad- och säljbefattningar IMS har specialisterat sig på befattning inom marknad- och sälj. Vi hjälper företag med interimslösningar för längre och kortare uppdrag samt rekrytering på all nivåer från assistent till direktör och specialister. Bemanning av specifika kompetenser eller hela projekt.

Comments are closed.