Trendspanare om morgondagens arbetsgivare: ”Flexibilitet och snabb omställning – färre anställda och mer inhyrd personal”

Skapa ett vinnande lag – och gör det om och om igen
december 9, 2014
4 snabba tips när du ska hyra in medarbetare
december 16, 2014
Show all

Trendspanare om morgondagens arbetsgivare: ”Flexibilitet och snabb omställning – färre anställda och mer inhyrd personal”

Trender-framtiden
Att förändringar sker är ju en del utav den löpande och helt naturliga utvecklingen – så även i arbetslivet med ökad konkurrens i en global värld. Såhär säger trendspanaren Peter Siljerud på Futurewise:

Vad kännetecknar morgondagens arbets­givare?

– En tydlig trend är att de kommer vilja ha färre traditionellt anställda. Den globala marknaden innebär att efterfrågan kan skifta mycket snabbt och man behöver ha stor flexibilitet och snabb omställningsförmåga. Vi kommer se en fortsatt ökning av inhyrd personal som kan ses som en form av gummiband som organisationen kan dra ut om det behövs eller släppa efter på när trycket sjunker.

Förutom att det kommer finnas färre fasta jobb, hur kommer framtidens medarbetare att påverkas?

– Många mekaniska och tjänsteorienterade arbetsuppgifter kommer försvinna, de tas över av datorer. I framtiden kommer det till exempel inte finnas medarbetare som har till uppgift att flytta siffror mellan olika excelark. Den bästa strategin är därför att bli vass inom områden där datorer inte kan konkurrera, dit räknas till exempel innovation och nätverkande. Vill du bli oumbärlig på framtidens arbetsmarknad bör du även leverera mer än det som förväntas av dig, vara kreativ och agera verksamhetsutvecklare, det vill säga komma med förslag på hur verksamheten kan förbättras. Med effektivitet som ledord är det den typen av medarbetare som arbetsgivarna vill ha.

Hela intervjun hittar du här http://www.futurewise.se/images/Futurewise-Metro.pdf

Johan Larsson
Johan Larsson
Interim Marketing Solutions - Interim Management och Rekrytering specialiserade på marknad- och säljbefattningar IMS har specialisterat sig på befattning inom marknad- och sälj. Vi hjälper företag med interimslösningar för längre och kortare uppdrag samt rekrytering på all nivåer från assistent till direktör och specialister. Bemanning av specifika kompetenser eller hela projekt.

Comments are closed.