Är det möjligt att organisera marknadsbearbetningen utifrån en optimal kundupplevelse?

Hur kan du ändra ditt sätt att organisera marknad och sälj för att öka försäljningen?
juni 16, 2015
Entreprenörens dilemma – Vem ska göra jobbet?
oktober 12, 2015
Show all

Är det möjligt att organisera marknadsbearbetningen utifrån en optimal kundupplevelse?

I vår snabbt föränderliga värld är det kundupplevelsen som betyder allt. Det är upplevelsen som bygger relationer och driver tillväxten. Simon Lowden, CMO för PepsiCo Nordamerika, har sagt att allt bygger på partnerskap och kräver att vi arbetar tvärfunktionellt.

I ett inlägg för The Economist Group blogg kallar Rich Bryson det för “Customer Experience Engine”. Vi behöver en ny strategi som fokuserar på att forma enastående kundupplevelser som driver tillväxten. Det finns ingen one-size-fits-all, men det finns principer för framgång. Läs vidare här

Arbetet innebär bla kartläggning av alla processer och aktiviteter som behövs för kundupplevelsen och tillsammans klargöra vilka funktioner i företaget som kommer att göra vad, hur de kommer att interagera i olika situationer och hur och när beslut fattas. CustomerEngineStory

Att arbeta i en ”Customer Experience Engine” innebär att undvika fallgropar genom att utforma ett marknadsföringsprogram.

En tvärfunktionell process med bl a insikt, försäljning, drift och FoU som arbetas igenom innan man fastställer hur marknadsföringen skall utformas. Och därmed också innan organisationen kan fastställas.

Att kundupplevelsen förstärks eller försämras genom varje interaktion en kund har med en organisation är de flesta överens om. Men hur blir det om vi fortsätter organisera marknadsföringen i föråldrade strukturer? Krävs det kanske i vissa företag att vi tex behöver riva murarna mellan olika avdelningar? Eller räcker det med att vi kompletterar med ny och nödvändig kompetens, ex digital?

På kort sikt, innan man vet exakt vilka kompetenser som krävs i organisationen, skulle en del av lösningen kunna vara att hyra in kompetens för att säkerställa att vi levererar ”excellent customer service”.

Interimskonsulter har ofta förmågan att tillföra kompetens och värde från första dagen i företaget och i olika uppdrag. Att hyra in chefer eller andra befattningar kan lösa ett behov av kompetens under en kortare tid eller tills man utformat sitt marknadsföringsprogram. Flexibelt, riskfritt och smart.

Som du kanske vet tillgodoser Interim Marketing Solutions interimslösningar för längre och kortare uppdrag samt rekrytering inom marknad och försäljning. Bemanning av specifika kompetenser eller hela projekt. Jag vill veta mer

Johan Larsson
Johan Larsson
Interim Marketing Solutions - Interim Management och Rekrytering specialiserade på marknad- och säljbefattningar IMS har specialisterat sig på befattning inom marknad- och sälj. Vi hjälper företag med interimslösningar för längre och kortare uppdrag samt rekrytering på all nivåer från assistent till direktör och specialister. Bemanning av specifika kompetenser eller hela projekt.

Comments are closed.