Det här är en service och rapportfunktion som kommer finnas framöver