info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby

I behov av nya resurser inför 2022? Aktuella kandidater hos IMS

Här är exempel på tillgängliga interimskonsulter och kandidater för rekrytering i december 2021.

Marketing Managers
Med erfarenhet ifrån både tillverkande verksamhet och tjänstesektorer som IT och FMCG. Både seniora och juniora ledare. alla med olika grad av digital strategisk och operativ nivå.

Brand Managers
Främst inom FMCG. Både renodlade Brand Managers men också med en blandning av Brand Manager- och kategori erfarenhet.

Kategorichefer
Erfarenhet från detaljhandeln med att utveckla koncept. Kommersiell förståelse och känsla för innovation. Både operativ och strategisk vana att skapa affärsvärde för verksamheten. Bla erfarenhet från DVH och servicehandel.

Innovation & Portfolio Managers
Arbete med produktutvecklingsprojekt från idé till lansering och löpande optimera produktportföljen. Bla inom FMCG.

Marketing Automation konsult

Specialiserad inom Marketing Cloud (Salesforce) men kan även andra MA-verktyg. Van att sätta upp processer, tidplan och träna medarbetare på marknadsavdelningen som skall arbeta med flödet. Både tekniskt kunnig för migreringar av system samt har kunskaper om marketing clouds funktioner och kan pedagogiskt utbilda team.

Digitala Analytiker
Van att utveckla kundmötet digitalt. Tar fram analyser som stärker förmågan att leverera ständigt förbättrade kundupplevelser. God förmåga att samverka tvärfunktionellt med nära samarbete med andra analytiker, affärsutvecklare, produktägare, UX-designers, content managers, testare och utvecklare. Pedagogisk erfarenhet att förmedla analyser vidare i organisationen för att kunna påverkar affären. Exempel på verktyg: Google Analytics 360, Optimize, Data Studio.

Vad kan du komma behöva? Något du konkret söker efter? Kontakta oss här så löser vi det!