SF Media – Med interimskonsultlösningen fick marknadsavdelningen in en annan ledare som tillförde andra perspektiv utifrån sin erfarenhet

 

caroline-hogmyr

Carolin Högmyr Marknadschef på SF Media

SF Media JobbHej Carolin och välkommen tillbaka till jobbet på SF Media efter din föräldraledighet! Berätta lite om varför du valde att ta in en interimsmarknadschef.  

-Tack, det är roligt att vara tillbaka. När jag skulle hitta en tillfällig ersättare till min egen befattning under min föräldraledighet var erfarenhet i kombination med en personlighet som kunde upprätthålla trygghet och stabilitet för mina medarbetare viktigt för mig. Johan hade rätt profil och kunskap om såväl SF Media som bolag som mediemarknaden i stort. Det gjorde startsträckan kortare och ledde till att Johan snabbt kunde sätta sig in i uppgifterna. 

Var du aldrig orolig för att förändringen skulle bli för stor för medarbetarna?

-Det kan förstås  kännas lite otillfredsställande att under en period lämna sina medarbetare och det som vi tillsammans byggt upp. Men den lösning vi valde med Johan kändes rätt för oss, inte minst med tanke på att marknadsavdelningen fick in en annan ledare som tillförde andra perspektiv utifrån sin erfarenhet. Visst kan det vara en utmaning för medarbetarna att byta chef, men vetskapen om att det är under en kort period gör det mindre dramatiskt. Alternativet är ju ibland en lösning där någon annan chef i organisationen, parallellt med sin ordinarie roll, även tar över ansvaret som exempelvis marknadschef. Med en sådan lösning kan sällan marknadsfrågorna drivas effektivt.