HR-nära internkommunikation (Interim)

HR-nära internkommunikation (Interim)

Bakgrund

En av våra medarbetare, går på mammaledighet den 24 april och är borta på heltid fram till årsskiftet 2020/2021. Hon arbetar idag med både internkommunikation i stort men även med aktiviteter inom HR-nära internkommunikation.

Innehåll och uppdragets omfattning

Aktiviteter inom HR-nära internkommunikation

Skapa kommunikativt koncept för att stärka arbetsgivarvarumärket inifrån, stöd för ledare och medarbetare

Beskrivning av uppdraget mer i detalj

Tyngdpunkten på uppdraget är att utarbeta ett kommunikativt koncept. Inom ramen för konceptet ska en bok och APT-stöd produceras med syfte att stärka kulturen (Detta tar sin utgångspunkt i vårt arbetsgivarvarumärke och det kopplas även till ABC-ledarskapet). Detta ska rullas ut under senhöst 2020/nyår 2021.

  • Bidra som sparringpartner från Kommunikation i förändringsledningsutbildning (ev. utbilda centrala specialister, del i projektgruppen med HR och MiL). Denna utbildning skulle redan ha varit påbörjad men är uppskjuten pga. Corona. Oklart när denna drar igång
  • Producera APT-material tillsammans med HR, publiceras i chefsnyhet på intranätet
  • Vid behov utveckla den Digitala medarbetarupplevelsen (DEX) tillsammans med IT, detta projekt är just nu lite på hold men kan komma att aktiveras under konsultperioden
  • Löpande bollplank ang. HR-relaterat content till alla kanaler
  • Inarbeta ett nytt koncept för chefsbrev enligt framtaget förslag

Resultat (vad önskas uppnå, leveranskrav)

Internkommunikativt koncept på plats för företaget innan slutet av Q3 samt plan för implementering under slutet av 2020 och 2021 förankrad.

Därutöver upprätthålla löpande produktion av APT-stöd samt vara motpart för content rörande HR.

Kravspecifikation:

Kunskapsöverföring

Möten med relevanta medarbetare på HR samt med (press- och internkommunikationschef) och resten av teamet.

Utbildning och erfarenhet

Kvalifikationer för det tilltänkta uppdraget

Tidigare arbetat med internkommunikation på arbetsplats med stor geografisk spridning

Erfarenhet av Adkar och Proci är ett plus

Genomförande av uppdraget (plats, arbetsbelastning i % etc) och omfattning

Det är önskvärt att konsulten på hela, eller delar av sin avtalade tid sitter tillsammans med företagets kommunikationsavdelning i Solna (detta gäller självklart inte så länge Coronaläget innebär restriktioner för kontorsarbete)

I dessa osäkra corona-tider är det flera aktiviteter som har skjutits på tiden och just nu vet vi inte exakt hur mycket hjälp vi kommer behöva. Månadsvis kommer det sannolikt pendla mellan 30% och 50%. Under juli kommer uppdraget att vara 0 %.

Uppdraget löper från och med den 20 april 2020 till årsskiftet 2020/2021.

Under april och maj månad är omfattningen på uppdraget 50 %, övriga månader definierar vi omfattningen i förhand dock är omfattningen minst 30 % per månad förutom juli då omfattningen är 0 %.

Hyr-/interimsuppdrag

Under uppdraget är du anställd eller underkonsult via Interim Marketing Solutions med placering hos företaget.

Vi ser fram emot din ansökan omgående, sålänge annonsen är publicerad är du välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer genomför vi löpande och uppdraget kan därför tillsättas med kort varsel under processen, så vänta inte med att söka! 

I den här rekryteringen samarbetar vi med Interim Marketing Solutions. Du ansöker enkelt med hjälp utav din LinkedIn-profil genom att klicka på den gröna ansökningsknappen.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Johan Larsson, på mail johan@interimmarketing.se  

Johan Larsson, Headhunter / CEO / Founder

Interim Marketing Solutions AB

 

Interim Marketing Solutions hjälper företag att matcha hyr- och interimskonsulter samt rekryterar till alla befattningsnivåer inom marknad och sälj.

interimmarketing.se