Projektledare interna revisioner enligt ISO9001 och ISO14001

Projektledare interna revisioner enligt ISO9001 och ISO14001

PostNord Sverige AB söker projektledare interna revisioner enligt ISO9001 och ISO14001 till konsultuppdrag i Solna.

Sourcing Manager/Upphandlingskonsult till konsultuppdrag i Solna

PostNord Sverige driver ett intensivt förbättringsarbete där en viktig pusselbit är att säkerställa efterlevnad mot befintliga processer, rutiner och arbetssätt samtidigt som vi driver en transformation för att möta framtida behov.

Vi har ett verksamhetsledningssystem som under många år varit certifierat för såväl ISO9001 som ISO14001. En väsentlig del i dessa standarder är att hantera är kravet på interna revisioner. För att utveckla interna revisioner till ett viktigt redskap i vår förändringsresa och för att bidra till långsiktigt hållbara förbättringar vill vi nu ta ”interna revisioner” vidare till att bli mer tydligt kopplat till vårt syfte och våra strategier. Interna revisioner ska bidra till att utveckla en förbättringskultur och till lärande mellan verksamhetens olika delar. ”Vi gör vardagen enklare för alla som bor och verkar i Sverige” innebär att vi måste underlätta för chefer, processägare och medarbetare i organisationen att inte bara förstå ledningssystemets roll och syfte utan också organisera och följa upp på ett sätt som säkerställer efterlevnad mot de krav och riktlinjer som ställs.

Interna revisioner blir här ett verktyg för att identifiera potentiella risker och förebygga problem som kan påverka hur kunder, mottagare, medarbetare och samhället i övrigt upplever PostNord Sverige.

 

Innehåll och uppdragets omfattning

Vi söker en projektledare som kan stötta i utveckling och förbättring av befintliga arbetssätt för interna revisioner. Uppdraget innehåller såväl utveckling av arbetssätt som genomförande av ett antal revisioner i verksamheten.

Beskrivning av uppdraget mer i detalj

• Genomföra inledande systemrevision av PostNord Sveriges ledningssystem i förhållande till krav i ISO9001/14001. Eventuella gap ska adresseras och följas upp inom ramen för projektet
• Utveckla förbättrade arbetssätt för self assessment i kombination med interna revisioner på taktisk/operationell nivå 
• Implementera arbetssätt i organisationen (utbildning, träning)
• Genomföra ett antal verksamhetsrevisioner för att validera arbetssätten, inklusive avvikelsehantering
• Ta fram och säkerställa de processbeskrivningar, inkl relevanta KPI:er som behövs för att stödja processägaransvar för processen ”Interna Revisioner”
• Ta fram rapporteringsstruktur för området interna revisionen

Genomförande av uppdraget:

• Uppdraget genomförs på PostNords huvudkontor i Solna, Stockholm (under rådande omständigheter sker dock merparten av arbetet på distans)
• Uppdraget genomförs på 100%
• Uppdraget startar snarast (avbrott för sommarsemester)
• Möjlighet till förlängning

Tidplan:

Tas fram tillsammans med projektledaren under första veckan på uppdraget. 

Kunskapsöverföring:

Projektledaren förväntas jobba nära PostNord Sveriges Kvalitetsspecialist Ylva Wilhelmsson för att säkra kunskapsöverföring. 

Dokumentation:

Projektledaren förväntas överlämna en dokumentation av nuläge, börläge, de verksamhetsrevisioner som genomförts, processbeskrivning och KPI:er för processen ”Interna Revisioner” samt rapporteringsstrukturen för ”Interna Revisioner”.

Kvalifikationer för det tilltänkta uppdraget

Skall-krav:

• Behörig revisor av kvalitets- och miljöledning (ISO9001, ISO14001)
• Flerårig erfarenhet från kvalitets- och miljöledning i en komplex organisation
• Erfaren projektledare

Bör-krav: 

• Önskvärt med kännedom om excellencemodeller (t e x SIQ, EFQM)

Senioritet/erfarenhetsnivå: +5 år

Omfattning uppdrag

Uppdraget är på 100% och pågår initialt med start snarast till och med sista oktober 2020, med uppehåll för sommarsemester. Beroende på hur uppdraget utvecklar sig finns möjlighet till förlängning. 

Hyr-/interimsuppdrag

Under uppdraget är du anställd eller underkonsult via Interim Marketing Solutions med placering hos PostNord.

Vi ser fram emot din ansökan omgående, sålänge annonsen är publicerad är du välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer genomför vi löpande och uppdraget kan därför tillsättas med kort varsel under processen, så vänta inte med att söka! 

I den här rekryteringen samarbetar vi med Interim Marketing Solutions. Du ansöker enkelt med hjälp utav din LinkedIn-profil genom att klicka på den gröna ansökningsknappen.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Johan Larsson, på mail johan@interimmarketing.se  

Johan Larsson, Headhunter / CEO / Founder

Interim Marketing Solutions AB

 

Interim Marketing Solutions hjälper företag att matcha hyr- och interimskonsulter samt rekryterar till alla befattningsnivåer inom marknad och sälj.

interimmarketing.se