Skribent teknisk dokumentation SJ (Interim)

Skribent teknisk dokumentation SJ (Interim)

Bakgrund:

Division Fordon ansvarar för SJ:s fordonsflotta över hela livscykeln och ska säkerställa att i rätt tid leverera hela och rena tåg till trafiken. Detta innebär att långsiktigt utveckla och upprätthålla SJs fordonsflotta, säkerställa rätt fordonskvalitet (hela, rena och säkra tåg) på ett kostnadseffektivt sätt, säkerställa en effektiv produktion av underhåll och depåtjänster samt att säkerställa att SJ fordon är kompatibla med infrastrukturen.

Inom detta program bedrivs ett projekt gällande en teknisk uppgradering på SJs X2000-flotta. Detta projekt har kommit till en fas för slutgiltiga tester, validering och sedan efterföljande serieproduktion vilken är förlagd till Tillberga utanför Västerås. Slutgiltiga fasen är leverans och användande av de ombyggda fordonen.

Projektmål: 

Mål med uppdraget är att säkerställa en av SJ godkänd teknisk lösning genomförs i produktionen av leverantören för den uppgraderade X2000 flottan. 

Beskrivning av uppdraget: 

Under den kommande perioden kommer fokus för delprojekt Fordonsdokumentation i X2000 uppgraderingsprojektet att ligga på granskning av leverantörernas slutliga fordonsdokumentation både gällande tekniska beskrivningar och underhållsinstruktioner såväl som övrig teknisk dokumentation. Då uppdatering görs av flera leverantörer i detta projekt behöver projektet arbeta med att sammanföra olika delar till en komplett dokumentation. Denna dokumentation är i framtiden nödvändig för SJ för att säkerställa underhållet under fordonens hela livstid.

Rollbeskrivning:

Tjänsten innebär att:

-Integrera dokument som uppdaterats parallellt av olika leverantörer till kompletta dokument samt integrera i den befintliga dokumentationen och dess struktur för att få ihop en sammanhängande Fordonsdokumentation. De färdiga dokumenten ska göras tillgängliga i SJs dokumentationssystem. Arbetet utförs i tätt samarbete med SJs teknik- och dokumentationsansvariga.  

-Arbeta med löpande dokumentationsärenden i linjen, dvs att ta fram ny samt förvalta existerande teknisk dokumentation, underhållsdokumentation, ritningar etc för fordonsflottans livscykel. Exempel på arbetsuppgifter är att skriva och sammanställa fordonsdokumentation, hantera dokumentationsremisser såväl internt som gentemot underhållsleverantörer, publicera dokument, ritningsförvaltning.

Rapportering sker till Dokumentationsansvarig.

Exempel på arbetsuppgifter:

-Analysera skillnader i olika versionen av samma grunddokument och föreslå sammanslagningar

-Utföra sammanslagningar av dokument i samarbete med teknikansvarig  

-Utföra uppdateringar och korrigeringar i dokument

-Säkerställa att ny dokumentation harmoniserar med befintlig dokumentation

-Administrera granskning av färdig dokumentation

Omfattning och förutsättningar

Uppdraget är ett interimsuppdraget med tillträde 2 November 2020 på 100% och pågår tom 30 April 2021 med möjlighet till förlängning. Under uppdraget är du anställd eller underkonsult via Interim Marketing Solutions med placering hos SJ men följer SJs gällande policy vad gäller var arbetet utförs.

Tillträde till uppdraget sker snarast möjligt med hänsyn till nuvarande anställning/uppdrag.

Vi ser fram emot din ansökan omgående, sålänge annonsen är publicerad är du välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer genomför vi löpande och uppdraget kan därför tillsättas med kort varsel under processen, så vänta inte med att söka!

I den här rekryteringen samarbetar vi med Interim Marketing Solutions. Du ansöker enkelt med hjälp utav din LinkedIn-profil genom att klicka på den gröna ansökningsknappen.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Johan Larsson, på johan@interimmarketing.se  

Johan Larsson, Headhunter / CEO / Founder

Interim Marketing Solutions AB

 

Interim Marketing Solutions hjälper företag att matcha hyr- och interimskonsulter samt rekryterar till alla befattningsnivåer inom marknad och sälj.

interimmarketing.se