info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby

43% av mellancheferna bränner ut sig

Det är inte lätt att vara chef och speciellt inte mellanchef. En ny larmrapport visar att hela 43% av mellancheferna är utbrända, skriver tidningen Chef.

Att mellanchefer utsätts för mer stress än andra chefer är inget nytt. Men enligt den undersökning* som tidningen Chef refererar till så är det fler än tidigare som nu går in i väggen.

Nya faktorer som bidrar till stress

Två faktorer har identifierats som orsaker till det ökade stresspåslaget.

Pandemin – mellanchefer hamnar i kläm i övergången från distansarbete

En klassisk utmaning för mellanchefer är att de hamnar i kläm mellan ledningen och medarbetarna. Efter pandemin och övergången från distansarbete har denna utmaning accentuerats. Missnöje på arbetsplatsen och frågor om orättvisa hamnar på mellanchefernas bord. De förväntas lösa problemen utan att brista i lojalitet mot sina chefer.

Inflationen – chefer känner sig dåligt rustade för kris

Även den rådande inflationen tas upp som en anledning till ökande stress och utbrändhet. Enligt tidningen Chef känner sig 40% av Sveriges chefer i högsta grad sårbara för kris.

Reflektion

Det är inte så svårt att förstå utmaningarna för en mellanchef. Samtidigt är siffran för utbrändhet skrämmande hög. Artikeln menar att många mellanchefer söker sig till yrkesroller som inte kräver personalansvar, just på grund av stress.

Det här påverkar individernas möjlighet att ta nästa steg i karriären och också företagets möjligheter att kompetensutveckla och fostra sina framtida ledare till högre positioner.

Därför är det viktigt av många olika skäl att investera i mellanchefernas välmående. Till exempel, som också nämns som en lösning i artikeln, genom att fundera på hur de kan erbjudas bättre stöd uppifrån.

* Undersökningen omfattar mer än 10 000 kontorsanställda personer i USA, Australien, Frankrike, Tyskland, Japan och Storbritannien. Den har genomförts av Slack Technologies Inc Future Forum.