Om IMS

Drivkraften i vår verksamhet är att tillfälligt lösa ett behov.

johan04
Tillfälliga behov uppstår när människor med erfarenhet av marknadskommunikation eller försäljning saknas.
I vissa företag eller organisationer är det en person vilken för tillfället inte kan utföra sitt arbete. I andra uppstår behovet bara vid vissa tillfällen under året varför en permanent befattning eller avdelning inte behövs hela året.

20 års operativ erfarenhet ifrån olika funktioner inom mediekonsultation, marknadskommunikation samt tjänste- och produktförsäljning har bla givit oss insikten om hur viktigt det är att alla länkar i kedjan är på plats! Interim Marketing Solutions ägs och drivs av Johan Larsson sedan September 2010.

Varumärket Interim Marketing Solutions ingår i NYKOMUT Group AB vars verksamheter grundar sig på Nyfikenhet, Kommunikation och Utveckling.