info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby

Om IMS

Vi erbjuder Interimslösningar för längre och kortare uppdrag​ samt rekrytering – alla befattningsnivåer, från assistent till chefspositioner, från generalist till specialist.

Vi har bred kompetens och erfarenhet inom marknad och försäljning, såväl som generalister, specialister och ledare. Vi rekryterar och matchar hyr- och interimskonsulter inom många områden, ex inom IT, HR och ekonomi.

2022 utsågs IMS till en av årets gaseller, ett bevis på att vi lyckats möta våra kunders behov och därmed en framgångsrik tillväxt.

Varför vi heter det vi heter

IMS – Interim Marketing Solutions är en partner för att säkra att rätt kompetens, i en föränderlig värld, finns som en grundförutsättning för ett framgångsrikt företag.

Namnet IMS har sin historia från insikten att utvecklingen på de flesta områden går snabbare än vad vi förstår och ofta kan anpassa oss till. Därför måste IMS vara lite snabbare och lite mer förändringsbenägna än våra kollegor i branschen.

I – Interim

För mindre än 10 år sedan handlade rekrytering om att fylla en ruta i ett organisationsschema som av någon anledning blivit tom.

Normalfallet var en anställning på 100% och i undantagsfall önskade man anställa någon på halvtid. Det handlade om att hitta rätt person som hade rätt historiska kunskaper och som var villig att flytta på sig och kanske kunde få lite högre lön.

Interim i vårt namn handlar om att vi ser behovet av andra lösningar för att fylla, inte rutan i organisationsschemat, utan den kompetens som ett företag saknar nu och/eller en tid framåt.

Det kan handla om en anställning av en resurs, men lika väl ett tidsbegränsat kompetenstillägg eller en situation där man vill anpassa sig till vad som händer. Därför erbjuder vi som komplement till en rekrytering möjligheten till en tidsbegränsad interim lösning för att fylla på kompetensen.

Vi arbetar hela tiden med människor och även våra kandidaters syn på arbete har förändrats! Många fantastiska resurser vill inte vara låsta vid en anställning utan vill arbeta tidsbegränsat med tydliga mål i både i leveranser och tid.

Vi på IMS tar hänsyn till och kvalitetssäkrar även dessa nya krav från företag och kandidater när vi matchar kandidater med företag!

M – Marketing

Sverige är ett land som alltid varit, är och ska vara stolta över sin produktion av varor och tjänster.

Dock finns ett helt annat krav sedan många år tillbaka att balansera sin produktionsorienterade verksamhet och kultur mer till en kundorienterad verksamhet och kultur.

Marketing handlar om att förstå sin marknad, sina kunder och kunna anpassa sig till deras situation och behov.

Vi på IMS tror på att oavsett om vi ska fylla ett behov kopplat till produktion, IT, marknad, sälj eller annat måste vi säkerställa att man har förståelse för den värld företaget lever i och dess kunder som är företagets kanske viktigaste tillgång. Vår breda erfarenhet av marknad och sälj när det gäller kompetens är en stor tillgång när vi löser även andra kompetensbehov.

S – Solution

Viljan, möjligheten och kraven att kunna arbeta hemma eller på annan plats, tekniken för att kunna göra det och acceptansen att göra det är något som förändrat hela vår syn på arbete, ledarskap och leveranser.

Detta tillsammans med möjligheten att både inhämta och leverera data, information och insikter ser helt annorlunda ut idag än för bara ett par år sedan.

Begrepp som Teamsmöte, Digitalt ledarskap, Big Data, Molnet och mycket annat är idag vår vardag vare sig vi har hunnit med i omställningen eller inte.

Detta ställer helt andra krav på hur vi fyller på med kompetens eller optimerar den kompetens vi har.

Nya utmaningar kräver nya lösningar och kräver att vi kvalitetssäkrarar våra lösningar på ett nytt sätt. Det är vårt S i vårt namn, som står för solution, där vi alltid vill hitta och kvalitetssäkra den bästa lösningen för våra kunder i denna snabbt utvecklande värld vi befinner oss i.

Vi på IMS har interna arbetssätt för att kvalitetssäkra att våra lösningar på kompetensbehov har förmågan och kunskapen att kunna leverera i denna värld av helt nya krav på arbetssätt, arbetsmiljö, ledarskap och leveranser. Vi är också ödmjuka inför allt vi inte vet kommer att hända och är alltid öppna för nya Solutions.

Johan Larsson, CEO, Headhunter och grundare

2010 startade Johan Interim Marketing Solutions som matchar företags behov av hyrkonsulter och rekryterar till alla nivåer inom primärt marknad- kommunikation och försäljning men även inom många andra områden.

Johan Larsson har arbetat med medie, marknad, kommunikation och försäljning såväl som specialist som generalist och ledare. Hans erfarenhet av dessa roller är inom bl a Delicard, Vodafone, Accor Services, PwC och Bonnier. Nu hyr han ut konsulter och rekryterar till linjebefattningar och konsultuppdrag för att hjälpa företag att optimera sin kompetensförsörjning i organisationen.

Anette Andersson, searcher och rekryterare

Anette Andersson har en bakgrund inom finans på Munksjö och har de senaste 16 åren arbetat brett med kompetensförsörjning inom flertalet branscher.

Hon har searchat och rekryterat både specialister och ledare samt även arbetet med interimsuppdrag, bl a tjänster inom teknikorienterade bolag; energibolag, konsultföretag, retailföretag och bolag med tillverkande verksamhet.

Anette har en bred erfarenhet av befattningar inom ekonomi, finans, HR, marknad och inköp för i huvudsak tillverkande företag men också retail inom små och medelstora bolag; ägarledda och börsnoterade

Susanne Waering, affärsutveckling och talent acquisition

Susanne är en erfaren ledare och affärsområdeschef inom rekrytering och interimslösningar och har totalt 25 års erfarenhet inom Professional Services där hon framför allt hjälpt bolag och organisationer i alla branscher med talent acquisition, rekrytering och Executive search på alla nivåer med fokus främst på support till ledning och kontor samt chefs- och specialistroller inom affärsstöd.

Susanne började sin professionella karriär inom Investment Banking på Enskilda Securities och Management support på McKinsey & Company och har därefter varit verksam inom kompetensförsörjningsområdet med operativa och ledande roller inom flera bolag, bland annat som grundare till Sense Talents.

Susanne Waering har senast verkat som Head of Business Support med fokus på personal- och ledningsfrågor, utveckling och ansvar för affären, rekrytering och searchuppdrag.

Hitta rätt kompetens till ditt företag

Vi har gärna ett förutsättningslöst samtal kring din kompetensförsörjning. Hör gärna av dig till oss!

Kontakta oss