info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby

Blogg

Motverka ålderism. Intervju med Ulla-Karin Löjdquist.
6 maj 2024

Motverka ålderism – seniora medarbetare tillför stort värde

Just nu finns en allmän debatt om ålderism i sociala medier. Vi möter många vassa 50+ kandidater som upplever ett motstånd, trots att de tydligt förmedlar att de vill göra något nytt, och att de är beredda att växla ner i ansvar eller att gå ner i tid och till och med ersättning, då de […]

Läs artikel
Rekrytering och urval i teori och praktik
6 maj 2024

Rekrytering och urval i teori och praktik

Rekrytering är en kritisk funktion inom HR och företagsledning, där teori och praktik ofta möts men också skiljer sig åt. Teoretiskt sett är rekryteringsprocessen strukturerad och systematisk, utformad för att locka, utvärdera och anställa de bästa kandidaterna för en organisation. I verkligheten stöter rekryteringsprocessen på en rad utmaningar som kan komplicera dessa mål. Hur ser […]

Läs artikel
AI som potential för affärsstöd
6 maj 2024

AI som potential för affärsstöd

AI:s integration i affärsstödsfunktioner är en växande trend, och vissa områden är särskilt mogna för denna teknologiska förändring. Vi har listat några arbetsområden som visar potentialen för AI att radikalt förändra hur affärsstödsfunktioner arbetar genom att förbättra effektiviteten, precisionen och anpassningsförmågan i det dagliga arbetet. Genom att integrera AI kan företag inte bara förbättra sina […]

Läs artikel
16 april 2024

IMS förstärker med Susanne Waering – breddar sitt erbjudande ytterligare

Interim Marketing Solutions, IMS, gör en betydande förstärkning av sin organisation genom Susanne Waering, en veteran inom Professional Services, som ansluter sig till IMS för att driva och utveckla företagets erbjudanden inom rekrytering och interimslösningar. “Vi är oerhört glada över att välkomna Susanne till IMS. Hennes omfattande erfarenhet och beprövade ledarskap inom rekrytering och talent […]

Läs artikel
Generation Z på arbetsmarknaden.
8 april 2024

Generation Z på arbetsmarknaden – framtidens kraft

I takt med att den digitala eran fortsätter att forma vår värld, står arbetsgivare inför den unika utmaningen att förstå och engagera den nya generationen som träder in på arbetsmarknaden: Generation Z. Så vilka är de, generation Z? Var man når dem? Vilka är deras förväntningar på arbetsplatsen och vad kan en arbetsgivare förvänta sig […]

Läs artikel
Rekrytera IT-säkerhet
8 april 2024

IT-säkerhet – en avgörande kompetens för ditt företag

I takt med att digitaliseringen fortsätter att forma vår värld, framträder IT-säkerhet som en av de mest kritiska aspekterna för företags framgång och överlevnad. Denna breda kategori, som sträcker sig över allt från skydd av fysiska enheter till säkring av nätverk och data, har blivit en oumbärlig del av företagsstrategin. Internet-säkerhet, en underkategori av IT-säkerhet, […]

Läs artikel
Ai som rekryterare
11 mars 2024

Är AI framtidens rekryterare?

Den teknologiska utvecklingen har transformerat många aspekter av näringslivet, inte minst inom rekrytering där Artificiell Intelligens (AI) börjar ta en alltmer framträdande roll. Frågan om AI:s kapacitet att agera som framtidens rekryterare väcker både entusiasm och skepticism. Denna artikel utforskar balansen mellan AI:s möjligheter som ett verktyg i rekryteringsprocessen och den oumbärliga expertisen som människor […]

Läs artikel
AI rekrytering
11 mars 2024

Exempel på hur du kan använda AI i rekrytering

Rekrytering är en av de viktigaste processerna för varje organisation, men det är också en av de mest utmanande och tidskrävande. Med den snabba utvecklingen av artificiell intelligens (AI) finns det nu nya möjligheter att förbättra och effektivisera rekryteringsprocessen på flera sätt. Här är några exempel på hur AI kan användas för rekrytering: AI är […]

Läs artikel
Jämställdhet svenkt näringsliv
11 mars 2024

Motvikt och perspektiv – rekryteringspraxis och jämställdhet i näringslivet

av Thomas Silbersky Nyligen publicerade Allbright-stiftelsen en rapport som lyfter fram rekryteringsbolagens roll som näringslivets grindvakter, vilket har väckt betydande diskussioner kring jämställdhet och mångfald i svenska företags ledningspositioner. Denna artikel syftar till att erbjuda en balanserad syn på ämnet, med särskilt fokus på Interim Marketing Solutions (IMS) och dess VD, Johan Larsson. Genom att […]

Läs artikel
Vad ska företaget tänka på när ni tar in en LIA-student?
7 februari 2024

Fördelar och utmaningar med att ta emot en LIA-student på företaget

LIA, eller Lärande i Arbete, är en viktig del av många utbildningsprogram runt om i världen, särskilt inom yrkesutbildningar och högskoleutbildningar. LIA-perioder ger studenter möjligheten att tillämpa sina teoretiska kunskaper i en verklig arbetsmiljö och samtidigt ge företagen en chans att forma framtida arbetskraft. I den här artikeln utforskar vi både möjligheterna och utmaningarna med […]

Läs artikel
Byta jobb i lågkonjunktur
7 februari 2024

Rekrytera eller byta jobb i lågkonjunktur? Tänk strategiskt!

I dagens osäkra ekonomiska klimat kan frågan om att byta jobb vara särskilt komplex och kräva noga övervägande, både för dem som blir tillfrågade om nya jobb och för de som söker nya medarbetare. Att ta steget att byta jobb i en lågkonjunktur kräver strategiskt tänkande och välgrundade beslut. Vi utforskar hur båda parter kan […]

Läs artikel
Mångfald och inkludering i rekrytering
7 februari 2024

Inkludering och mångfald i rekrytering. En av nycklarna till affärsframgång!

Som rekryterande chef är det avgörande att hålla fokus på affären och se till att varje rekrytering är strategiskt motiverad och väl genomtänkt. Ett av de mest kraftfulla sätten att stärka affären är genom att främja mångfald och inkludering i rekryteringsprocessen. Varför är mångfald är viktig? Hur minskar man bias vid rekrytering? Hur kan mångfald […]

Läs artikel