info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby

Blogg

Jämställdhet svenkt näringsliv
11 mars 2024

Motvikt och perspektiv – rekryteringspraxis och jämställdhet i näringslivet

av Thomas Silbersky Nyligen publicerade Allbright-stiftelsen en rapport som lyfter fram rekryteringsbolagens roll som näringslivets grindvakter, vilket har väckt betydande diskussioner kring jämställdhet och mångfald i svenska företags ledningspositioner. Denna artikel syftar till att erbjuda en balanserad syn på ämnet, med särskilt fokus på Interim Marketing Solutions (IMS) och dess VD, Johan Larsson. Genom att […]

Läs artikel
Vad ska företaget tänka på när ni tar in en LIA-student?
7 februari 2024

Fördelar och utmaningar med att ta emot en LIA-student på företaget

LIA, eller Lärande i Arbete, är en viktig del av många utbildningsprogram runt om i världen, särskilt inom yrkesutbildningar och högskoleutbildningar. LIA-perioder ger studenter möjligheten att tillämpa sina teoretiska kunskaper i en verklig arbetsmiljö och samtidigt ge företagen en chans att forma framtida arbetskraft. I den här artikeln utforskar vi både möjligheterna och utmaningarna med […]

Läs artikel
Byta jobb i lågkonjunktur
7 februari 2024

Rekrytera eller byta jobb i lågkonjunktur? Tänk strategiskt!

I dagens osäkra ekonomiska klimat kan frågan om att byta jobb vara särskilt komplex och kräva noga övervägande, både för dem som blir tillfrågade om nya jobb och för de som söker nya medarbetare. Att ta steget att byta jobb i en lågkonjunktur kräver strategiskt tänkande och välgrundade beslut. Vi utforskar hur båda parter kan […]

Läs artikel
Mångfald och inkludering i rekrytering
7 februari 2024

Inkludering och mångfald i rekrytering. En av nycklarna till affärsframgång!

Som rekryterande chef är det avgörande att hålla fokus på affären och se till att varje rekrytering är strategiskt motiverad och väl genomtänkt. Ett av de mest kraftfulla sätten att stärka affären är genom att främja mångfald och inkludering i rekryteringsprocessen. Varför är mångfald är viktig? Hur minskar man bias vid rekrytering? Hur kan mångfald […]

Läs artikel
8 januari 2024

Kompetensbrist? Ta hjälp av seniora och erfarna medarbetare

När man upplever kompetensbrist i organisationen kan det vara bra att rikta blicken mot seniora medarbetare och jobbkandidater. Här fokuserar vi på tre tydliga fördelar med att rekrytera lite äldre medarbetare. Sammanfattningsvis, genom att rekrytera seniora medarbetare kan organisationer dra nytta av deras rika erfarenheter, stabilitet och arbetsmoral, samt deras förmåga att bidra med unika […]

Läs artikel
8 januari 2024

Egen konsult eller anställd? Varför välja?

Att vara en interimskonsult på IMS erbjuder en unik kombination av trygghet och frihet, en balans som är sällsynt i den moderna arbetsvärlden. Som interimskonsult hos IMS, befinner du dig i en privilegierad position där du kan njuta av friheten som kommer med att vara ”egen”, samtidigt som du åtnjuter säkerheten och förmånerna av en […]

Läs artikel
8 januari 2024

Är förändringsledning en nyckelkompetens?

I vår snabbföränderliga värld – är förändringsbenägenhet en viktig faktor vid rekrytering? Hur viktigt är det att en medarbetare förmår acceptera och anpassa sig till förändringar? Och hur är det med kompetens inom förändringsledning, när vi talar om att tillsätta en ledarroll? Här dyker vi ner i ämnet om hur viktigt det är att ta […]

Läs artikel
Viktigt med återhämtning under julledigheten.
11 december 2023

Utnyttja julledigheten för vila och återhämtning

Julen närmar sig, och med den kommer en efterlängtad paus från den hektiska vardagen. För många av oss har det varit en krävande arbetsperiod, fylld med utmaningar och oro över det som händer i omvärlden. Ekonomiskt tryck, stigande räntor, och andra globala påfrestningar har påverkat våra liv i hög grad. Därför är det nu mer […]

Läs artikel
Framgång med hybridarbete
11 december 2023

Framgång för företaget med flexibelt arbete

Hur kan du som arbetsgivare lyckas utan fast arbetsplats och fasta arbetstider för dina anställda? Det kräver förstås en noggrant genomtänkt strategi som omfattar flera aspekter, såsom teknologi, kommunikation, företagskultur, ledarskap och anställdas välbefinnande. Läs om hur du kan skapa framgång med flexibelt arbete i din organisation. Teknologi och infrastruktur Först och främst är en […]

Läs artikel
Framtidens marknadsavdelning
7 november 2023

Rekrytera rätt för framtidens marknadsavdelning

Framtidens marknadsavdelning kommer att vara allt mer datadriven. Vi har tittat på några viktiga aspekter som är värda att tänka på när det gäller kompetensförsörjning och rekrytering till en modern marknadsavdelning. Marknadsavdelningen har genomgått en radikal förändring de senaste åren, drivet av det snabbt föränderliga digitala landskapet och den ökande betydelsen av datadriven marknadsföring. För […]

Läs artikel
Vikten av företagskultur
7 november 2023

Företagskultur – framtidens viktigaste konkurrensmedel

I en dynamisk arbetsvärld, där teknologiska framsteg och globalisering ständigt förändrar landskapet, har ett oväntat men kraftfullt skifte börjat visa sig: företagskulturens växande betydelse. Även om detta kanske inte har samma omedelbara effekt som en ny teknologisk innovation, börjar det klarna att kulturen, i många avseenden, blir det mest bestående konkurrensmedlet för företag. Historikens lärdomar […]

Läs artikel
Undvik fallgroparna inom Martech
7 november 2023

Undvik fallgroparna inom Martech

Martech är en het trend inom marknadsföring just nu, men det finns också flera fallgropar att vara medveten om. Att använda marknadsteknologi på rätt sätt är lika viktigt som att ha kunskap om dess fördelar. Här tittar vi närmare på några vanliga fallgropar inom Martech. För mycket komplexitet: En vanlig fallgrop är att investera i […]

Läs artikel