info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby
Generation Z på arbetsmarknaden.

Generation Z på arbetsmarknaden – framtidens kraft

I takt med att den digitala eran fortsätter att forma vår värld, står arbetsgivare inför den unika utmaningen att förstå och engagera den nya generationen som träder in på arbetsmarknaden: Generation Z. Så vilka är de, generation Z? Var man når dem? Vilka är deras förväntningar på arbetsplatsen och vad kan en arbetsgivare förvänta sig av dem? Och sist men inte minst, vad motiverar dem? Med insikter och rekommendationer riktade till arbetsgivare, belyser vi på IMS hur man bäst anställer och behåller talanger från denna dynamiska och teknikinriktade generation.

Generation Z, födda mellan 1997 och 2012, är den första generationen som är helt digitalt infödd. De är kända för att vara tekniskt kunniga, värdesätta äkthet och öppenhet och sträva efter arbetsplatser som erbjuder flexibilitet, mångfald och möjligheter till personlig utveckling. Generation Z beskriver sig själv ofta utifrån sina intressen, snarare än värderingar.

Vilka är de och var når man dem? 

Generation Z är unga vuxna och tonåringar som är på väg in i arbetslivet. De är uppvuxna i en digital värld och är vana vid snabb kommunikation och tillgång till information. För att nå Generation Z är det viktigt att använda digitala plattformar och sociala medier. De spenderar mycket tid online och är aktiva på plattformar som Instagram, Snapchat och TikTok.

Vilka förväntningar har de på en arbetsplats? 

De förväntar sig en arbetsplats som är inkluderande och erbjuder flexibilitet, såsom möjligheten till distansarbete. De värdesätter också företag som är socialt ansvarstagande och som är socialt ansvarstagande och som erbjuder möjligheter till personlig och professionell utveckling.  

Vilka förväntningar kan arbetsgivaren ha på dem? 

Arbetsgivare kan förvänta sig att Generation Z är självgående, tekniskt kunniga och anpassningsbara. De är också villiga att lära sig och utvecklas i sin yrkesroll. Generation Z drivs av att hitta mening och syfte i sitt arbete och de vill känna att deras arbete bidrar till något större och att de kan göra en positiv skillnad i världen.

För att attrahera och behålla Generation Z bör arbetsgivare:

  • Erbjuda konkurrenskraftig lön och förmåner som stödjer ett holistiskt välbefinnande
  • Skapa en kultur av öppenhet och feedback
  • Prioritera mångfald och inkludering
  • Erbjuda flexibla arbetsarrangemang och möjligheter till distansarbete
  • Tydligt kommunicera möjligheter till utveckling och karriärframsteg inom företaget
  • Uppmuntra till innovation och kreativitet på arbetsplatsen

Ungdomsbarometern kom nyligen ut med sin generationsrapport, den kan man ladda ner här för att lära sig mer om generation Z: Generationsrapporten 2024.

Har ditt företag behov av personal från generation Z för någon roll? Hör av er till oss på IMS, vi vet var de finns och hur man hittar dem!