info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby
Vad ska företaget tänka på när ni tar in en LIA-student?

Fördelar och utmaningar med att ta emot en LIA-student på företaget

LIA, eller Lärande i Arbete, är en viktig del av många utbildningsprogram runt om i världen, särskilt inom yrkesutbildningar och högskoleutbildningar. LIA-perioder ger studenter möjligheten att tillämpa sina teoretiska kunskaper i en verklig arbetsmiljö och samtidigt ge företagen en chans att forma framtida arbetskraft. I den här artikeln utforskar vi både möjligheterna och utmaningarna med att ta emot en LIA-student på företaget samt vad ditt företag behöver tänka på när ni överväger detta.

Att ta emot en LIA-student på företaget kan vara en givande upplevelse som ger både fördelar och utmaningar. Genom att investera tid och resurser i utbildning och vägledning kan företaget hjälpa till att forma framtida arbetskraft samtidigt som ni drar nytta av ökad produktivitet och mångfald.

Det är viktigt att planera noggrant och överväga alla aspekter av att ta emot en LIA-student för att säkerställa att både företaget och studenten får ut så mycket som möjligt av denna erfarenhet.

Möjligheter för företaget

Att ta emot en LIA-student kan vara mycket fördelaktigt för ett företag av olika skäl:

 1. Nya perspektiv och kreativitet. LIA-studenter är ofta unga och entusiastiska, och de kan bidra med nya idéer och perspektiv till företaget. Deras friska ögon kan hjälpa till att identifiera ineffektiviteter och ge upphov till innovativa lösningar.
 2. Rekrytering av potentiella anställda. LIA-perioden fungerar som en långvarig anställningsintervju. Genom att arbeta med en LIA-student kan företaget bedöma personens färdigheter och arbetsmoral innan man överväger att erbjuda en permanent anställning efter avslutad utbildning.
 3. Delning av kunskap. LIA-studenter är nyfikna och villiga att lära sig. Genom att dela kunskap och erfarenhet med dem kan företaget utbilda och utveckla sina egna anställda samtidigt som de stöder studenternas inlärningsprocess.
 4. Ökad produktivitet. Med rätt vägledning och uppgifter kan LIA-studenter bidra till att öka företagets produktivitet. De kan hjälpa till att avlasta arbetet för befintlig personal och utföra uppgifter som enkelt kan delas mellan personal och studenter.
 5. Stärkt samhällsengagemang. Genom att ta emot LIA-studenter visar företaget sitt engagemang för utbildning och samhället. Det kan också bidra till att stärka företagets varumärke och rykte.

Utmaningar för företaget

Även om det finns många fördelar med att ta emot en LIA-student, finns det också utmaningar som ditt företag behöver överväga:

 1. Tidskrävande. Att utbilda och handleda en LIA-student tar tid och energi från befintlig personal. Det kan innebära att företaget måste offra resurser för att säkerställa att studenten får en meningsfull och produktiv erfarenhet.
 2. Behov av strukturerad utbildning. För att studenten ska få ut så mycket som möjligt av LIA-perioden måste företaget ha en välstrukturerad utbildningsplan och tydliga mål. Utan detta kan studenten känna sig vilsen och missnöjd med erfarenheten.
 3. Risk för feltolkning av uppgifter. Ibland kan det vara en utmaning att kommunicera tydliga förväntningar och uppgifter till LIA-studenten. Det kan leda till att de inte utför arbetsuppgifterna på önskat sätt.
 4. Utmanande personlig dynamik. Det kan vara en utmaning att hantera den personliga dynamiken mellan LIA-studenten och befintlig personal. Det kräver god kommunikation och förmåga att hantera eventuella konflikter.
 5. Risk för kortsiktighet. Vissa företag kan vara frestade att använda LIA-studenter som billig arbetskraft utan att erbjuda dem en meningsfull inlärningsupplevelse. Detta kan skada företagets rykte och minska möjligheten att rekrytera bra talanger i framtiden.

Vad krävs av företaget för att studenten ska få ut något av en LIA-period?

För att en LIA-student ska få ut så mycket som möjligt av sin praktikperiod krävs det att företaget är berett att investera tid och resurser i utbildning och handledning. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

 1. Tydliga mål och förväntningar. Företaget måste ha klara mål och förväntningar för LIA-studenten. Detta inkluderar att definiera arbetsuppgifter, utbildningsmål och prestandakriterier.
 2. Strukturerad utbildning. Företaget bör ha en välplanerad utbildningsplan för LIA-studenten. Detta kan inkludera introduktionsträning, mentorprogram och regelbundna utvärderingar.
 3. Tillgängliga resurser. Det är viktigt att företaget tillhandahåller de nödvändiga resurserna och verktygen för att studenten ska kunna utföra sitt arbete effektivt.
 4. Mentor och stöd. En erfaren medarbetare bör utnämnas som mentor för LIA-studenten. Mentorn ska vara tillgänglig för att svara på frågor, ge vägledning och erbjuda stöd under hela praktikperioden.
 5. Feedback och Utvärdering. Företaget bör erbjuda regelbunden feedback och utvärdering av studentens prestationer. Detta hjälper studenten att förbättra sig och växa i sin roll.

Vad kan företaget få ut av att ta emot en LIA-student?

Förutom att stödja utbildningen och utveckla framtida arbetskraft, kan företag också dra nytta av att ta emot en LIA-student på flera sätt:

 1. Ökad produktivitet. Med rätt vägledning och uppgifter kan LIA-studenten hjälpa till att öka företagets produktivitet genom att utföra viktiga arbetsuppgifter.
 2. Potentiella anställda. Om studenten presterar väl under LIA-perioden kan företaget överväga att erbjuda dem en permanent anställning efter avslutad utbildning. Detta minskar rekryteringskostnaderna och tidsåtgången.
 3. Diversifierad arbetskraft. Att ta emot LIA-studenter kan bidra till att diversifiera arbetskraften och introducera nya perspektiv och kreativitet till företaget.
 4. Positivt varumärkesrykte. Företag som är engagerade i utbildning och samhället har ofta ett positivt varumärkesrykte. Detta kan attrahera kunder och investerare som delar företagets värderingar.

Vad ska ditt företag tänka på när ni överväger att ta in en LIA-student?

När ditt företag överväger att ta emot en LIA-student bör ni ta följande faktorer i beaktande:

 1. Planering. Företaget bör noggrant planera och förbereda sig för att ta emot en LIA-student. Det inkluderar att definiera arbetsuppgifter, utbildningsmål och resurser som behövs.
 2. Utbildning och Vägledning. Företaget måste vara berett att erbjuda utbildning och vägledning till studenten för att säkerställa att de får en meningsfull erfarenhet.
 3. Kommunikation. Tydlig kommunikation är nyckeln. Företaget bör kommunicera tydliga förväntningar och mål till LIA-studenten och vara öppna för feedback och dialog.
 4. Engagemang. Företaget bör vara engagerat i studentens utbildning och utveckling. Det är viktigt att se LIA-perioden som en ömsesidigt gynnsam upplevelse.
 5. Ett långsiktigt perspektiv. Att ta emot en LIA-student är en investering i framtiden. Företaget bör ha ett långsiktigt perspektiv och överväga hur studentens erfarenhet kan gynna både dem själva och samhället som helhet.

Vill du diskutera eller råd om praktikanter, konsulter och rekrytering? Kontakta oss på IMS.