info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby
AI som potential för affärsstöd

AI som potential för affärsstöd

AI:s integration i affärsstödsfunktioner är en växande trend, och vissa områden är särskilt mogna för denna teknologiska förändring. Vi har listat några arbetsområden som visar potentialen för AI att radikalt förändra hur affärsstödsfunktioner arbetar genom att förbättra effektiviteten, precisionen och anpassningsförmågan i det dagliga arbetet.

Genom att integrera AI kan företag inte bara förbättra sina interna processer utan också erbjuda förbättrad service till sina kunder. Här är de arbetsområden inom affärsstöd där AI snabbast kan komma att användas som en naturlig del i det dagliga arbetet.

 1. Kundservice.
  • Chatbots och virtuella assistenter. Automatisering av kundinteraktioner genom AI-driven teknologi för att hantera vanliga förfrågningar och frågor, vilket ökar effektiviteten och tillgängligheten.
  • Sentimentsanalys. Användning av AI för att analysera kundfeedback och känslor i realtid, vilket hjälper till att förbättra kundupplevelsen.
 2. HR och personal.
  • Automatiserad rekrytering. AI-verktyg som skannar CV:n och ansökningar för att identifiera de mest lämpliga kandidaterna baserat på förutbestämda kriterier.
  • Medarbetarutveckling och utbildning. Användning av AI för att skräddarsy utbildningsprogram baserat på individuella prestationer och behov.
 3. IT och datadrift.
  • Cybersäkerhet. AI som kontinuerligt lär sig och anpassar sig för att identifiera och reagera på säkerhetshot i realtid.
  • Nätverksadministration. AI-drivna verktyg för att övervaka och optimera nätverksprestanda, inklusive automatisk felsökning och underhåll.
 4. Finans och redovisning.
  • Automatiserad bokföring. AI som automatiserar rutinmässig datalagring och transaktionsregistrering, vilket minskar fel och frigör tid för mer komplexa analyser.
  • Bedrägeridetektion. Användning av maskininlärningsmodeller för att snabbt upptäcka och reagera på ovanliga transaktioner som kan tyda på bedrägeri.
 5. Marknadsföring och försäljning.
  • Kundsegmentering och målinriktning. AI som analyserar kunddata för att skapa detaljerade kundprofiler och målinrikta marknadsföringskampanjer.
  • Prisoptimering. Användning av AI för att dynamiskt justera priser baserat på marknadsförhållanden, efterfrågan och kundbeteende.
 6. Forsknings- och utvecklingsfunktioner.
  • Innovationshantering. AI som identifierar trender och mönster i data för att generera nya idéer och innovationer.
  • Produktoptimering. Användning av AI för att testa och förbättra produktprototyper genom simuleringar och prediktiva analyser.

Susanne Waering på IMS tillägger: ”Idag är det väldigt mycket stress i vardagen – även i den hybrida arbetsvärlden med svårt att sätta gränser för uppdrag och arbetstid. AI finns som verktyg att hitta en bättre balans.”

Susanne berättar att många säger sig ’multitaska’, men forskning från konsultbolaget McKinsey har visat att multitasking kan minska produktiviteten med så mycket som 40%.

“Man lär sig mycket sämre när man multitaskar, blir mycket mindre produktiv, vi störs i vårt arbete hela tiden och det är beroendeframkallande. Om vi börjar använda AI som stöd i arbetet kan vi enligt en nyligen genomförd studie från MIT öka vår effektivitet med upp till 40%. Det förutsätter att vi använder det till rätt saker och på rätt sätt. Så har du inte kommit igång med ditt AI-arbete, börja nu!” uppmanar Susanne.

Vill du diskutera affärsstöd eller behöver rekrytera? Kontakta IMS.