info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby
Motverka ålderism. Intervju med Ulla-Karin Löjdquist.

Motverka ålderism – seniora medarbetare tillför stort värde

Just nu finns en allmän debatt om ålderism i sociala medier. Vi möter många vassa 50+ kandidater som upplever ett motstånd, trots att de tydligt förmedlar att de vill göra något nytt, och att de är beredda att växla ner i ansvar eller att gå ner i tid och till och med ersättning, då de brinner för just det jobbet de söker till.

Tyvärr är det många företag som fortfarande tackar nej till denna guldgruva av erfarenhet och djup kompetens. Det är ett misstag, eftersom seniora medarbetare tillför nya perspektiv och kan använda sina tidigare erfarenheter till att förbättra resultaten i din organisation.

I det här sammanhanget vill vi gärna lyfta en av våra mer erfarna 50+ konsulter som kanske kan inspirera andra. Möt Ulla-Karin Löjdquist, erfaren interimskonsult genom IMS.

På vilka sätt anser du att din långa erfarenhet bidrar mest till teamet och verksamheten?

Det gör det lätt att snabbt komma in i olika uppgifter. Genom att ha suttit i olika positioner så tror jag mig kunna sålla vad som är viktigt för att hålla den röda tråden i projekten.

Senioriteten gör att jag kan sätta ihop mindre möten med nyckelpersoner (som en yngre projektägare kanske inte fått till) vilka driver projekten framåt.

Finns det några specifika områden där du känner att din insikt är särskilt värdefull?

I den roll jag har nu, känns min erfarenhet mest värdefull i konceptframtagning av nya produkter/plattformar.

Framtid och motivation

Vad motiverar dig att fortsätta arbeta, och hur ser du på framtiden när det gäller ditt yrkesliv?

Jag är nyfiken och tycker om att lära. Jag har haft förmånen att nästan alltid ha roligt på jobbet. Varje uppdrag har gett mig nya erfarenheter som jag har kunnat använda i senare uppdrag. För mig är det viktigt att ha gjort något “in the end of the day” och det är ganska jobbigt om man själv måste hitta på det varje dag. En hobby ger inte samma tillfredsställelse.

Har du några specifika mål eller projekt du ser fram emot att utforska?

Nej, inte direkt. För mig betyder arbetsklimatet på arbetsplatsen mera.

Hur ser du på arbetet via IMS som interimskonsult?

Främst är det väldigt skönt att slippa sälja sig själv. IMS är duktiga på att hitta full beläggning när inte kunden vill ha heltidstjänst.

Sedan kan det vara skönt att inte driva ett eget företag men för mig har det inte varit så betungande eftersom jag gjort det via min sambo.

IMS har de kandidater du söker

Vill du också tillföra din organisation extra värde genom rätt kompetens och erfarenhet för rekrytering och interimslösningar? Vi har nätverket av talanger och matchar rätt person för jobbet oavsett ålder. Låt oss hjälpas åt att motverka ålderism. Kontakta IMS.