info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby
Onboarding nyanställda

5 effektiva tips som underlättar onboarding av nyanställda eller interimskonsulter

Oavsett om det handlar om onboarding av nyanställda eller om processen gäller en interimskonsult, kan våra fem tips hjälpa dig att underlätta och effektivisera introduktionen på arbetsplatsen.

  1. Slarva inte med förberedelserna. Innan du påbörjar onboarding av nyanställda, se till att du har förberett all nödvändig utrustning, åtkomst till system, och utbildningsmaterial. Det sparar enormt med tid och gör introduktionen smidig och effektiv. Att introducera den nya personen till teamet och förklara deras roll i förväg kan också hjälpa till att minska eventuella första-dagen-nerver och öka produktiviteten.
  2. Var tydlig med förväntningarna. Tydlighet kring vad som förväntas av den nya personen, inklusive deras roll, arbetsuppgifter och deadlines, är avgörande. Detta inkluderar även att förklara företagets kultur, värderingar och arbetsmetoder.
  3. Erbjud en välkomnande introduktion till teamet. En snabb integration med teamet kan spela en stor roll för att öka den nya personens produktivitet. Försök att få in alla medarbetare i teamet till kontoret för ett fysiskt teammöte med den nya medarbetaren/konsulten. Det kommer underlätta kontakterna kollegorna emellan och därmed minska ditt jobb som ledare, samt minska tiden det tar för den nya att komma in i jobbet. Förutom formella introduktioner, överväg att även organisera mer avslappnade sociala aktiviteter för att så fort som möjligt bygga relationer och teamkänsla.
  4. Se till att stöd finns tillgängligt. Även om det är viktigt att den nya personen är självständig, är det också avgörande att de vet att de kan vända sig till någon om de har frågor eller problem. Det kan vara en chef, mentor, eller kollega.
  5. Ge regelbunden feedback. Regelbunden återkoppling kan hjälpa den nya personen att förstå hur hen presterar och vad som kan förbättras. Detta bör inte bara vara en envägskommunikation – uppmana personen att ge feedback om sina erfarenheter och eventuella utmaningar de stöter på.

Att planera en inklusiv onboardingprocess av nyanställda eller interimskonsulter gör att dina nya medarbetare snabbt känner sig välkomna och redo att bidra till teamet och organisationen. Vi på IMS diskuterar gärna onboarding så du får gärna kontakta oss om du har funderingar kring de här processerna. Läs gärna vår artikel om hur onboardingprocesserna av en anställd jämfört med en interimskonsult skiljer sig åt.