info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby
Interimskonsult Sticky Note

8 goda skäl att ta in en interim konsult

Det finns flera anledningar till varför företag väljer att ta in en interimskonsult istället för att anställa. Vi listar 8 olika situationer när det kan vara en fördel att tillsätta en interim konsult istället för att utlysa en fast anställning.

1. Expertis
Om ditt företag saknar vissa specialkunskaper internt kan ni anlita en konsult för att fylla kunskapsgapet. Dessa personer har vanligtvis stor erfarenhet och kompetens inom sina specifika områden och kan leverera värdefulla insikter och lösningar. Specialkunskaperna kanske bara behövs under en övergångsperiod, till exempel vid omorganisation eller andra strategiska projekt. Då passar det bättre med en tidsbegränsad lösning än en fast anställd.


2. Upprätthålla/hålla igång
En erfaren konsult är perfekt för att tillfälligt ersätta en specialist eller ledare under tiden ordinarie medarbetare är sjukskriven, behövs på annan plats i organisationen, ska på föräldraledighet etc.


3. Flexibilitet
En interimskonsult kan hyras in på hel- eller deltid under en bestämd tidsperiod, beroende på behov. Det kan vara mycket effektivt för projektbaserade uppgifter eller när extra hjälp behövs under en begränsad period.


4. Förändringsledning
Interimskonsulter kan anställas för att leda eller implementera förändring inom en organisation. De är ofta neutrala och objektiva, vilket kan underlätta svåra beslut och övergångar. Ett exempel: Det händer att man tar in en extern konsult för att ta ansvaret för svåra beslut, exempelvis genomföra nedskärningar inför att en nyrekryterad chef/ledare skall tillträda.


5. Kostnadseffektivitet
Visserligen kan en interim konsult ha en högre timkostnad än fast anställda, men det finns å andra sidan inga långsiktiga löneförpliktelser, förmånsprogram eller anställningsskyddskostnader för externa konsulter.


6. Krisledning
Om företaget står inför en plötslig kris kan interimskonsulter snabbt komma in och hantera situationen. Exempel på sådana kriser kan vara oväntade ledningsavhopp, finansiella svårigheter, eller andra utmaningar.


7. Projektledning
För stora projekt som kräver särskild expertis eller ledarskap kan en konsult vara en utmärkt lösning.


8. Successionsplanering
Om en viktig ledare eller anställd lämnar, kan en interimskonsult komma in och hålla saker och ting i rörelse medan företaget letar efter en permanent ersättare.


Dessa är bara några av de anledningar som företag kan ha för att ta in interima konsulter. Varje situation är unik och det bästa tillvägagångssättet beror på företagets specifika behov och omständigheter. IMS har lång erfarenhet av att matcha specialistkompetens med rätt uppdrag och behov. Kontakta oss så tittar vi tillsammans på vad just ditt företag behöver för kompetens.