info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby

Att hitta rätt kompetens är en av marknadschefens 10 största utmaningar

Många marknadschefer idag behöver arbeta både varumärkesbyggande och säljdrivande, strategiskt och operativt, offline och online. Rollen är minst sagt mångfacetterad, vilket kan upplevas som roligt men också utmanande.

Vanliga utmaningar för marknadschefen

Här är en lista över utmaningar jag tycker mig se att många marknadschefer har.

1. Hitta rätt kompetens

Problemet att bemanna med rätt kompetens är en utmaning som finns i många sektorer. Teknikutvecklingen ger snabba förändringar och det kan vara svårt att hitta digital kompetens i den utsträckning som behövs.

2. Bygga ett effektivt team eller en enmansorkester

Marknadschefsrollen ser förstås väldigt olika ut beroende på bland annat företagets storlek. Vissa har utmaningen att bygga ett effektivt team. Andra måste köra många olika roller själv som en enmans- eller fåmansorkester.

3. Påvisa värdet av marknadsaktiviteter

En klassisk utmaning för marknad är att kunna mäta och visa ROI samt att få andra i organisationen att förstå marknadsavdelningens bidrag.

4. Samverka med säljchef och säljare

En annan vanlig utmaning är att få synergier mellan sälj- och marknad och få alla att arbeta i samma process snarare än i funktionella silos.

5. Vara en bra beställare

Det kan vara svårt att hitta rätt leverantörer och få det man vill ha av dem, till exempel vad gäller specialistkompetens och insatsvaror som content.

6. Föra dialog med ledningen

Många marknadschefer jag träffar tycker att det är svårt att få ledningen att förstå vad olika marknadsinitiativ innebär då kunskapen ofta är mycket låg om marknadsföring och kommunikation.

7. Försvara sin budget

Även om mitt intryck är att marknadsbudgetar överlag har ökat på senare år, så kvarstår ändå utmaningen att marknadsbudgeten ofta blir ifrågasatt.

8. Hänga med i utvecklingen

Den snabba digitaliseringen gör att det kan vara svårt att hänga med i allt nytt.

9. Prioritera och välja bort

Kopplat till ovanstående punkt det vara svårt att veta vad som kan vara relevant och vad som enbart leder till ökad splittring.

10. Hantera mängder av krav från olika håll

Många marknadsavdelningar blir fortfarande lite av en slasktratt. Kraven på högt och lågt kommer från olika håll med resultatet att marknadsavdelningen inte kan fokusera på det som ger mest värde.

Marknadschef – en svår men intressant roll

Ett som är säkert är att marknadschefen behöver ha, och har, många strängar på sin lyra.

Digitaliseringen driver på snabba förändringar inom området sälj- och marknad. Det här innebär utmaningar men också möjligheter. Jag tror att marknadschefen har en bra chans att ta en mer framträdande roll framöver.