info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby

Checklista för att attrahera kandidater

Oavsett om du har lätt eller svårt att attrahera personal så vinner du på att formulera ett bra kandidaterbjudande. Ju fler du kan attrahera desto bättre valmöjlighet och chans till en bra match. Här är tips för att ta fram en lockande employer value proposition (EVP).

Många ser rekrytering som processen att: ”Hitta den mest lämpade kandidaten bland ett urval av intressenter, där den som bäst uppfyller kraven får jobbet.”

Men även om kravprofilen är viktig så bör du först fundera över hur ni kan attrahera kandidater, speciellt som det råder kompetensbrist inom många områden idag.

Vad erbjuder ni som kandidater eller interimskonsulter vill ha?

Vad vill kandidaterna ha?

Här är exempel på parametrar som kan vara viktiga för den som söker anställning eller uppdrag, där vi haft en marknadsförare i åtanke.

  • Få jobba med det senaste inom digitala tekniker som automatisering eller AI
  • Balans mellan arbete och fritid
  • Bra chefer
  • Arbetsmiljö
  • Entreprenöriell miljö (vara med och bygga och utveckla, ta ansvar)
  • Utmaning (lära sig nya metoder, tekniker eller system)
  • Ett högre syfte (”reason why”)
  • Proaktivt arbete med digitalisering
  • Teamwork och tvärfunktionellt arbete
  • Innovation och nytänkande kring kundvärde och produkter/tjänster

Vad är ert erbjudande?

Självklart är det inte möjligt eller önskvärt att uppfylla alla behov. Du behöver snarare hitta en match mellan kriterier som är viktiga för de kandidater du vill ha och som ditt företag kan leverera på.

Faktum är att företag som sticker ut med en tydlig och unik marknadsnisch ofta lyckas bättre med sin rekrytering. Även om mängden möjliga kandidater krymper, så attraherar dessa företag rätt personer i högre grad.

Fundera över vilka kandidater du skulle vilja ha. Vad har de idag och vad tror du att de saknar? Vad kan ni erbjuda för att attrahera kandidater ni vill ha? Var är ni starka? Är det något ni eventuellt kan ändra på för att bli mer attraktiva?

Bryt ner EVP mer för att attrahera kandidater i en viss grupp

Många arbetar aktivt med sitt employer brand och sin employer value proposition (EVP) för att attrahera kandidater. Det vanligaste är dock att man använder en generell EVP, det vill säga företagets övergripande värdeerbjudande.

Vår poäng är att du vinner på att bryta ner EVPn för en viss målgrupp, till exempel marknadsföraren, säljaren eller IT-medarbetaren.

Lika som att ett företags enskilda erbjudanden har sina egna USPar, utöver företagets övergripande, så finns det ett specifikt värdeerbjudande för varje medarbetargrupp med parametrar som attraherar just dem.

Formulera erbjudandet utifrån kandidaternas behov

Slutligen gäller det att formulera erbjudandet i exempelvis rekryteringsannonsen.

Visa att du förstår kandidatens behov och förklara hur ni möter dessa – istället för att bara lyfta fram kraven i form av ”Vi söker”, ”Du ska vara…”

Specificera era löften, speciellt om de är vanliga. Förklara till exempel varför ni har ”en stimulerande arbetsmiljö” eller på vilket sätt ni erbjuder ”goda utvecklingsmöjligheter”. Det ger trovärdighet och gör er mer unika.

Avslutningsvis

Jag hoppas att punktlistan ovan kan bidra med inspiration. Att hitta behov hos en viss grupp som matchar era styrkor är nämligen nyckeln till ett bra erbjudande. Så att ni enklare kan attrahera kandidater och framför allt få rätt personer.

IMS hjälper ofta kunder att förlösa denna ”pitch”. Det är en viktig del av vårt arbete både i rekrytering och när vi skaffar interimsresurser.