info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby
Nya generationers arbetsacceptans

Drivkrafter bakom den nya generationens arbetsacceptans

Kraven på arbetsgivare och arbetsvillkor har förändrats betydligt under det senaste seklet och utvecklingen har gått i en rasande fart bara under de allra senaste åren. De yngsta generationerna accepterar inte längre villkor som nyss var så självklara för deras föräldrar och farföräldrar. Johan Larsson, VD på Interim Marketing Solutions, delar med sig av några tankar.

Genom tidens gång har människans relation till arbete genomgått betydande förändringar. Efter den industriella revolutionen var arbetsstrukturen starkt präglad av fabrikernas rigida scheman, vilka dikterades av maskinernas behov snarare än människans. Arbetet var något man utförde under en bestämd tid på en bestämd plats. Under dessa förhållanden var en stabil lön och jobbsäkerhet det primära sättet att definiera ett ”bra” arbete.

Men allteftersom samhället utvecklades, och i takt med teknologins framfart under 1900-talet, började andra dimensioner av arbetslivet få större betydelse. Anställdas välbefinnande, möjligheter till karriärutveckling och balans mellan arbete och fritid blev allt viktigare.

Johan Larsson, VD på Interim Marketing Solutions, säger: ”I dagens digitala tidsålder är flexibilitet inte bara en lyx, det är en nödvändighet.”

Företagskulturen

I dagens hyperanslutna värld, där gränserna mellan arbete och privatliv alltmer suddas ut, har företagskulturen blivit en central faktor för arbetssökande. Teknikjättar som Google, Apple och Spotify har blivit ledande exempel genom att skapa arbetsmiljöer där innovation och kreativitet uppmuntras. Deras campusliknande kontor, med allt från rutschbanor till avancerade gym, speglar en kultur där arbetet ses som en integrerad del av livet snarare än en isolerad aktivitet. ”Företagskultur är inte bara vad du erbjuder dina anställda, det är också vad du visar för världen,” påpekar Johan Larsson.

Flexibel arbetstid

Tiden då arbetet strikt utfördes mellan 9 och 17 är över. Johan Larsson betonar detta genom att säga: ”Tekniken har förändrat spelreglerna; den som inte anpassar sig till den nya arbetsordningen riskerar att bli kvarlämnad.” Företag som Dropbox och Slack, som erbjuder digitala lösningar för arbetsplatskommunikation, har hjälpt företag över hela världen att omfamna flexibilitet. Denna flexibilitet ger inte bara anställda möjlighet att anpassa sitt arbete efter sina individuella behov, utan har också visat sig öka produktiviteten.

Flexibel arbetsplats

Utöver coworking-utrymmen som WeWork finns det nu ett myller av plattformar, som Upwork och Fiverr, som stödjer frilansare och distansarbete. Dessa plattformar har demokratiserat arbetsmarknaden, vilket gör det möjligt för människor att samarbeta över geografiska gränser och skapa värde från praktiskt taget vilken plats som helst.

Enligt Johan Larsson: ”Det handlar inte längre enbart om att hitta rätt person för jobbet, utan om att skapa rätt jobb för personen.”

Slutsatser

Lön, även om den fortfarande är en betydande faktor, är bara en del av ekvationen för dagens arbetskraft. Faktorer som kultur, flexibilitet och arbetsmiljö spelar en allt större roll i beslutet att anta ett jobb. Denna skiftning i värderingar och förväntningar utmanar traditionella företagsmodeller att tänka om och anpassa sig. De mest framgångsrika företagen i framtiden kommer att vara de som kan erbjuda en kombination av konkurrenskraftig lön, meningsfullt arbete och en flexibel arbetsmiljö som matchar de nya generationernas behov och önskemål.

Som Johan Larsson från Interim Marketing Solutions har belyst, är det viktigt för företag att tänka framåt och anpassa sig till de nya generationernas behov och önskemål. Flexibilitet, kultur och anpassningsförmåga kommer att vara avgörande faktorer för framtidens arbetsmarknad.

Vi diskuterar gärna arbetsvillkor och hur du som arbetsgivare kan locka de bästa anställda. Kontakta oss gärna så pratar vi vidare.