info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby
Framgång med hybridarbete

Framgång för företaget med flexibelt arbete

Hur kan du som arbetsgivare lyckas utan fast arbetsplats och fasta arbetstider för dina anställda? Det kräver förstås en noggrant genomtänkt strategi som omfattar flera aspekter, såsom teknologi, kommunikation, företagskultur, ledarskap och anställdas välbefinnande. Läs om hur du kan skapa framgång med flexibelt arbete i din organisation.

Teknologi och infrastruktur

Först och främst är en robust teknisk infrastruktur avgörande. Detta inkluderar tillförlitliga verktyg för fjärrkommunikation och samarbete, såsom videokonferenssystem, chattplattformar och projektledningsverktyg. Dessa verktyg bör vara användarvänliga och tillgängliga för alla anställda. Datasäkerhet är också av yttersta vikt, med starka protokoll för dataskydd och cybersäkerhet för att skydda företagets och kundernas information.

Flexibel arbetskultur

En flexibel arbetskultur som uppmuntrar och stödjer fjärrarbete är grundläggande. Detta innebär en förståelse för att anställda kan arbeta effektivt utanför en traditionell kontorsmiljö och att de kan ha olika arbetstider. Att främja en kultur av förtroende, där anställda bedöms baserat på deras resultat snarare än antalet arbetade timmar, är avgörande.

Kommunikation och samarbete

Effektiv kommunikation är en nyckelkomponent. Regelbundna möten, både på individ- och teamnivå, hjälper till att hålla alla uppdaterade. Det är också viktigt att ha klara riktlinjer för hur och när man ska kommunicera. Ett användbart tips är att använda rätt kommunikationskanaler för olika typer av meddelanden – till exempel e-post för formell kommunikation och chattar för snabba frågor. Det kan förbättra effektiviteten.

Målinriktat ledarskap

Ledarskap i en flexibel arbetsmiljö kräver en annan inställning. Ledare behöver vara proaktiva i att sätta tydliga mål, förväntningar och deadlines. De måste också vara skickliga på att motivera och engagera anställda på distans, vilket kan innebära att anpassa sin ledarstil för att passa olika individers behov och arbetssätt.

Stöd och utveckling av anställda

För att hålla medarbetare engagerade och uppmuntra till karriärtillväxt är det nödvändigt att tillhandahålla resurser för personlig och professionell utveckling. Det kan innefatta onlinekurser, webinarier och mentorprogram. Att erkänna och belöna anställdas prestationer bidrar också till en positiv arbetsmiljö.

Hälsa och välbefinnande

Arbetsgivare bör fokusera på anställdas hälsa och välbefinnande. Detta kan omfatta flexibla scheman för att möjliggöra en bättre balans mellan arbete och privatliv, samt resurser för mental hälsa, som tillgång till psykologtjänster eller meditationsappar.

Mångfald och inkludering

Att främja en inkluderande arbetsmiljö är avgörande, speciellt i en fjärrarbetsmiljö. Detta innebär att säkerställa att alla anställda, oavsett var de befinner sig, känner sig värderade och inkluderade i teamet.

Regler och rutiner

Slutligen är det viktigt att ha klara riktlinjer och rutiner för flexibelt fjärrarbete. Detta bör inkludera riktlinjer för dataskydd, förväntningar på tillgänglighet och kommunikation, samt hur och när man ska rapportera arbete.

Att lyckas utan en fast arbetsplats och fasta arbetstider kräver en balans mellan teknik, kultur, kommunikation och stöd.

Tele2 ett exempel på framgångsrikt implementerad flexibel arbetsmodell

Tele2, en ledande svensk teleoperatör, är ett bra exempel på en arbetsgivare som har implementerat en framgångsrik flexibel arbetsmodell. Tele2 har anammat en policy som möjliggör fjärrarbete och flexibla arbetstider för sina anställda, vilket främjar en balans mellan arbete och privatliv. Denna strategi har möjliggjort för personalen att arbeta effektivt från olika platser, vilket inte bara ökar deras arbetsnöjdhet utan också bidrar till ökad produktivitet och innovation inom företaget. Tele2:s framgång med denna moderna arbetsmodell speglar dess anpassningsförmåga och framåtblickande inställning i en snabbt föränderlig bransch.

En arbetsgivare som erbjuder möjlighet till flexibelt arbete och hybridlösningar är en attraktiv arbetsgivare som får fler kompetenta kandidater att välja mellan vid rekryteringar. Välkommen att diskutera rekrytering, interimslösningar och arbetsvillkor med oss på IMS.