info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby
Framtidens marknadsavdelning

Rekrytera rätt för framtidens marknadsavdelning

Framtidens marknadsavdelning kommer att vara allt mer datadriven. Vi har tittat på några viktiga aspekter som är värda att tänka på när det gäller kompetensförsörjning och rekrytering till en modern marknadsavdelning.

Marknadsavdelningen har genomgått en radikal förändring de senaste åren, drivet av det snabbt föränderliga digitala landskapet och den ökande betydelsen av datadriven marknadsföring. För marknadschefer som planerar att rekrytera ny personal till sina avdelningar är det numera helt avgörande att identifiera och anställa de rätta personerna med de relevanta kompetenserna för att säkerställa att deras team är rustat för framtiden.

Framtidens marknadsavdelningar kommer att vara beroende av datadrivna insikter för att fatta beslut och optimera sina kampanjer. Detta kräver en bredd av kompetenser som sträcker sig från dataanalys till teknisk förståelse och kreativ problemlösning. Att investera i utbildning och rekrytera personer med dessa färdigheter kommer vara avgörande för att vara konkurrenskraftig i det digitala marknadsföringslandskapet.

Viktiga aspekter att beakta vid rekrytering till ditt marknadsteam

Det datadrivna arbetssättet har en djupgående påverkan på framtidens marknadsavdelning och kräver specifika kompetenser för att nå framgång. Här är några viktiga aspekter att beakta:

  1. Beslutsfattande baserat på data: Framtida marknadsavdelningar kommer att behöva fatta strategiska beslut baserat på data och analyser – kompetens inom dataanalys är nu oumbärlig. En modern marknadsförare bör kunna analysera data från olika källor för att dra relevanta insikter och använda dem för att optimera kampanjer och strategier. Detta kräver kompetens inom dataanalys och statistik för att kunna tolka och dra relevanta slutsatser från stora datamängder.
  2. Datainsamling och -hantering: Förmågan att samla in och hantera data från olika källor är viktig. Marknadsavdelningar kommer att behöva kompetens inom dataintegration och CRM-system för att säkerställa att data är korrekt och användbar.
  3. A/B-testning och optimering: Att kunna genomföra A/B-testning och använda resultaten för att optimera kampanjer är nödvändigt. Detta kräver kompetens inom experimentdesign och statistisk analys.
  4. Dataskydd och sekretess: I ljuset av dataskyddsförordningen GDPR och andra liknande regler är det viktigt att ha kompetens inom dataskydd och sekretess för att säkerställa att data används lagligt och etiskt. Avslöjanden av oetisk hantering av data kommer sannolikt att kunna sänka företagets varumärke och kräva enorma resurser för krishantering, vid sidan av eventuella böter och viten från berörda myndigheter och domstolar.
  5. Uppdatering av tekniska färdigheter: Teknologin utvecklas snabbt, och marknadsförare måste vara beredda att lära sig nya verktyg och plattformar för datadriven marknadsföring. Det kan inkludera kunskap om datahanteringsplattformar, automatiseringsverktyg och AI-baserade analysverktyg.

Vi på IMS har just de kompetenser ditt företag behöver: Performance Marketing Manager, Growth Manager, Marketing Automation Specialist är bara några exempel på befattningar som kan behövas i en organisation med fokus på Martech. IMS både rekryterar och hyr ut konsulter till alla slags befattningar och roller. Varmt välkommen att höra av dig så kan vi “bolla” just ditt behov.