info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby

4 framgångsfaktorer för en lyckad onboarding på hybridarbetsplatsen

Att hybridarbete har blivit det nya ”normala” och är här för att stanna råder det nog inget tvivel om. Allt fler väljer att arbeta hemma om nu när det går och detta ställer nya krav på företag att anpassa sig till en ny arbetskultur.

I en undersökning som nyligen A great place to work genomfört visar det sig att 88% av de tillfrågade vill fortsätta jobba på distans och en stor andel vill jobba hemma åtminstone 2-3 dagar per vecka.

Det här ställer ju naturligtvis nya krav på företagen när det kommer till att onboarda nya medarbetare? Hur gör man en lyckad onboarding när man inte nödvändigtvis får träffa varken chefen eller sina kollegor fysisk utan endast digitalt? Att onboarding är viktigt för att man ska känna sig välkommen och snabbt komma in i jobbet, och för att företaget ska få så snabb effekt som möjligt av medarbetaren/interimskonsulten, blir än viktigare nu när så mycket inte längre sker spontant utan måste planeras på helt annat sätt.

När vi har frågat några kandidater/konsulter som IMS har rekryterat/hyrt ut under pandemin så visar det sig att det finns några framgångsfaktorer som är extra viktiga när det gäller att känna sig inkluderad och välkommen till ett nytt företag:

  1. Vid digitala möten – ha ALLTID kameran på! Det finns få skäl till varför man inte ska ha det, då man ju faktiskt är ”på jobbet” även om man sitter hemma. Att se sina kollegor gör att man snabbare lär känna varandra och det blir inte lika stort avstånd.
  2. ”Checka in” varje vecka – ett bra sätt att komma in i företaget är att sätta en snabb men tydlig agenda för ett avdelningsmöte där man kan jobba med trafikljus: grön/gul/röd för att beskriva hur man mår idag, kanske att man lyfter upp något som någon gjort bra förra veckan för att ständigt träna på att ge någon en positiv feedback, samt kanske lyfta upp helt kort vad händer i veckan som man kanske behöver hjälp med, något du är extra orolig för eller bara vill berätta
  3. ”Checka in” varje dag – ett bra sätt är att varje dag börja med 10 min där man har möjlighet att lyfta en fråga, en uppgift man vill bolla. Allt för att det inte ska bli så stort motstånd att fråga om hjälp när man sitter hemma och snabbt komma vidare i det löpande arbetet.
  4. Att arbeta strukturerat med planerade introduktions-möten med de närmaste kollegorna när man börjar ett nytt jobb. De informella mötena vid kaffemaskinen uppstår inte på samma sätt. Extra viktigt att få träffa dem man ska jobba nära för att snabbt komma in i jobbet.