info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby

IMS, med ny styrelseordförande, ska hjälpa chefer lösa framtidens kompetensbehov

IMS har länge hjälpt marknad- och säljchefer, samt andra med personalansvar, med kompetensförsörjning – både genom rekrytering och genom att hitta konsulter till interimsuppdrag. 2021 gick Thomas Silbersky in som styrelseordförande för att ytterligare stärka IMS i utvecklingen av attraktiva erbjudanden.

Dagens marknad kännetecknas av ”war for talent”, krav på spetskompetens som är svår att hitta samt stor rörlighet på arbetsmarknaden där folk byter jobb ofta.

– Därför behövs flexibla lösningar som hjälper chefer att få rätt kompetens i rätt tid, menar Thomas.

Utvecklingen ställer krav på kompetensväxling
Thomas Silbersky har lång ledarerfarenhet både från stora organisationer och start-ups. Han känner själv igen de utmaningar som många chefer ställs inför idag.

– En frustration kopplar till den snabba utveckling som sker inom många områden. Det gör att man inte räcker till utan hela tiden måste komplettera med nya kompetenser. Både att man själv måste utveckla sig inom nya områden men också att man måste våga kompetensväxla inom ramen för sitt ansvarsområde, säger Thomas.

Samtidigt menar han att det finns många möjligheter att säkra kompetensbehoven med hjälp av nya flexibla sätt att bygga sin organisation.

Tre snabba frågor till Thomas Silbersky
Thomas började som styrelseordförande för IMS 2021. Så här säger han om sitt uppdrag så här långt.

Varför valde du att ta posten som styrelseordförande för IMS?

– IMS har en unik position i att både sätta kunden och kandidaten i centrum. De lyckas kombinera kundens behov av kompetensväxling eller ersättningskompetens och samtidigt möta kandidatens behov, som kan var mycket skiftande utifrån anställningsform. Att få vara med och utveckla IMS inom dessa områden är extremt stimulerande, säger han.

Vad ser du som din viktigaste uppgift i denna roll?

– Att bidra med att skapa förutsättningar för IMS och Johan att prestera på absolut bästa sätt och IMS att växa utifrån den potential som finns på marknaden.

Vad är roligast med rollen?

– Att få vara med och utveckla IMS tillsammans med Johan och blanda både stora strategiska frågor med ”här och nu”, vilket är viktigt när man arbetar i styrelsen för ett mindre bolag.

Thomas Silbersky, bakgrund
Thomas Silbersky har arbetat i många olika marknad- och säljroller på stora FMCG-företag som Unilever, Carlsberg, Nestlé och Arla samt under senare år i General Management-roller. Han ansvarade för SJs marknads- och säljdivision under sju år. Dessutom driver han ett eget konsultbolag inom förändringsledning samtidigt som han investerar i och arbetar med flera lovande start-ups.