info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby

Interimskonsult ökade försäljningen med 25% för e-commerceföretag

Många e-commerceföretag vi träffar har utmaningar med att hitta rätt kompetens och att hantera plötslig frånvaro av nyckelpersoner. Att använda en interimskonsult med specialistkunskaper kan vara en mycket lönsam lösning. Läs om hur ett e-commerceföretag ökade sin försäljning med 25% och lönsamheten med 40% genom att ta in en interimskonsult.

Företaget i fråga säljer produkter och tjänster online, både till slutkund och till företag, och har en årlig omsättning om ca 50 MSEK. Det var en sjukskrivning som låg bakom beslutet att ta in en interimsresurs i rollen som E-commerce, web and performance marketing manager. Företaget ville utnyttja tillfället för att få in nya perspektiv.

God systematik men lågt fokus på kommersiell styrning

Konsulten inledde uppdraget med att förstå visionen och affärsplanen i dialog med ledningen. Hon gjorde också analyser av befintlig data från bland annat Google Analytics för att sätta sig in i utmaningar och förbättringspotential.

Slutsatserna var att företaget hade väldigt bra rapporter och relevanta KPI:er, på ett tekniskt plan. Däremot lade inte ledningen speciellt mycket tid på uppföljning av försäljnings- och lönsamhetssiffror.

Produktförsäljningen hade fått nästan allt fokus medan tjänsteförsäljningen fått stå tillbaka. Detta även fast tjänsterna hade betydligt högre priser och bättre marginaler än produkterna. Konsulten såg också att man lade mycket krut på PR och varumärkesbyggande aktiviteter men nästan ingen kraft på försäljning och säljdrivande marknadsföring.

Budgetomfördelning, UX-förbättringar och helautomatisk weborder

Konsulten lyfte medvetenheten internt genom att presentera grafer och argument utifrån data. Därefter genomförde hon, tillsammans med kundens personal och externa byråer en rad förändringar.

Här är exempel på några av initiativen:

  • Tilldelade en större del av budgeten till tjänster, för att nyttja annonspengarna mer optimalt
  • Gjorde UX-förbättringar på sajten, så att det skulle bli enklare för kunden att hitta och boka tjänster online.
  • Införde helautomatiserad weborder även för köpet av tjänster
  • Förbättrade de grundläggande marketing automation-flödena
  • Tog fram en ny resultatuppföljningsmall för tydligare kravställning mot SEM och Sociala Medier-byrå
  • Införde uppstyrda möten internt (marknad/content, PR, produkt/tjänsteägare och kundtjänst) samt med samarbetspartners och byråer

Ökade lönsamheten med 40%

Interimskonsulten var på plats under 6 månader och kunde påvisa tydliga resultat.

Bland annat kunde företaget se ett tydligare samarbete och informationsutbyte mellan produkt- och tjänsteägare, kundtjänst och ledning. Nyttjandegraden av organisationens plattformar och tjänster ökade. Dessutom kunde man påvisa bättre kundupplevelse, bland annat genom att betalningarna blev smidigare.

En övergripande effekt var att hela organisationen fick ett tydligare kommersiellt fokus.

I konkreta siffror ökade försäljningen med 25% och lönsamheten med 40%.

Interimskonsult tillför spjutspetskompetens och löser tillfälliga resursgap

En interimskonsult brukar vara ett bra sätt att lösa tillfälliga resursgap. Det kan också, som detta exempel visar, vara ett effektivt sätt att få tillgång till spjutspetskompetens. Det är på så sätt ett alternativ till att anlita traditionella byråer.

Behöver du prata vidare om just ditt behov? Vi hjälper dig gärna i hur du skall komma vidare