info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby

Hållbarhetschef – nätverk

Hållbarhetschef – Hållbarhetsutvecklare

Cirkulär ekonomi, värdedriven handel och hållbarhet behöver allt fler företag förhålla sig till idag och i framtiden.

Kraven på hållbarhetsredovisning ökar med nytt direktiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Hållbara affärer får en allt större betydelse och kommer på sikt bli en viktig konkurrensfördel i relationer till kunder, investerare, talanger och andra intressenter.

Vi vill utöka vårt nätverk med dig som chef och dig som specialist inför kommande uppdrag, både för anställning och uthyrning.

Berätta om du söker anställning, interimsuppdrag eller kanske är öppen för båda formerna.

Vi söker dig som är van att driva och ansvara för frågor som rör hållbarhet hos företag med fokus på miljö, samhälle och ekonomi. Du är en erfaren projektledare som tar fram hållbarhetsfrämjande åtgärder, sätter mål och driver förändringsarbetet för att nå dem.

Din profil/kompetens

 • Erfarenhet av att utveckla och underhålla processer, system/verktyg och roller kopplat till rapporteringen.
 • Driva och projektleda implementering av hållbarhetsstrategier enligt CSRD.
 • Kunskaper om CSRD.
 • Erfarenhet av att arbeta i det strategiska arbetet och bidra till att skriva policys, strategier, mål och handlingsplaner
 • Arbetat med tillståndsfrågor, ansvar för att säkerställa efterlevnad av lagkrav och rapportering myndigheter.
 • Fungera som stöd i upphandlingar med fokus på miljö- och hållbarhetskrav.
 • Kommunicera och samarbeta med kollegor, leverantörer och kunder i hållbarhetsfrågor.
 • Van att arbeta med hållbarhetsredovisning enligt lagen om hållbarhetsrapportering.
 • Utbildning inom relevant ämnesområde på högskola eller yrkeshögskola.

Vem är du som person?

 •  Kommunikativ och samarbetsvillig, med en god förmåga att bygga förtroendefulla yrkesrelationer. 
 • Analytisk, framåtblickande och målmedveten.

Vi önskar komma in kontakt med dig som har längre eller kortare erfarenhet som Hållbarhetschef, Hållbarhetsutvecklare eller liknande tjänst.

Varmt välkommen!

Skicka in ditt CV och gärna ett personligt brev via den gröna knappen ”Ansök” i slutet av annonsen. Du ansöker enkelt med hjälp utav din LinkedIn-profil genom att klicka på den gröna ansökningsknappen.

Om Interim Marketing Solutions RBS AB

Interim Marketing Solutions hjälper företag med kompetensförsörjning, både interim, rekrytering och omställning, av så såväl chefer som specialister. Vi har själva både erfarenhet av eget arbete i linjebefattningar och som interimskonsult.