ipnett

Hej Melinda, Du hyr in marknadsresurser när det behövs istället för att ha egen personal. Vad är det som är bra med det?

– Som IT leverantör av kommunikationslösningar fokuserar vi på vår kärnverksamhet och har därför en väldigt slimmad marknadsfunktion. Just därför gör vi det mesta av vår marknadskommunikation själva. Ibland behöver vi ta hjälp av specialister för att få riktig spets på den marknadsaktivitet vi gör. Under en period när jag var föräldraledig provade vi att ta in en konsult vid behov i olika projekt. Interim Marketing Solutions hittade en mycket bra konsult som fortfarande hjälper oss till och från. Vi hyr även in en PR-konsult för att förstärka vårt eget PR-arbete i vissa specifika sammanhang. Det är bra att ha en leverantör som Interim Marketing Solutions som jag kan ”bolla” lösningar med och som kan hjälpa oss oavsett vilken marknadskompetens vi behöver.

Vad är den största utmaningen med att jobba med en ”virtuell” marknadsavdelning?

– Eftersom de konsulter vi tar hjälp av inte är en del utav vår organisation gäller det att de i briefen får en så allsidig bild utav vad vi behöver hjälp med. Visst kan det ibland ”hacka” lite när konsulten behöver vår återkoppling snabbt och vi har fullt upp med annat, man det kan de göra även om resursen finns internt. Min erfarenhet är att både vi som uppdragsgivare och konsulten tjänar på att jobba långsiktigt där vi använder samma konsult som lär känna oss. Förstår vi varandra innebär det en kortare startsträcka, effektivare arbetsprocess och inte minst kan vi gasa och bromsa med kostnaderna.

Melinda Byman Marknadschef på IPnett