info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby
Ledarskap distansarbete

Ledarskap på distans: En ny era av styrning och motivation

I diskussionen om distansarbete är det oumbärligt att nämna ledarskapets roll. Pandemin har inte bara förändrat var vi arbetar, utan också hur ledare och chefer styr, motiverar och interagerar med sina team. Framgången för distansarbete hänger intimt samman med ledarens förmåga att anpassa sitt ledarskap till denna nya miljö.

Traditionellt har ledarskap handlat mycket om närvaro. Chefen finns där, synlig och tillgänglig för sina medarbetare. Med övergången till distansarbete har denna fysiska närvaro omvandlats till en digital närvaro. Detta ställer nya krav på ledare att utveckla nya färdigheter och metoder för att effektivt leda sina team på distans.

Istället för spontana möten

Ett av de första hindren som ledare möter i den digitala arbetsvärlden är kommunikation. Utan möjligheten till spontana möten vid kaffeautomaten eller snabba incheckningar i korridoren måste ledare vara proaktiva i sin kommunikation. Detta kräver regelbundna incheckningar, tydliga mål och förväntningar samt användning av olika digitala verktyg för att säkerställa att information förmedlas effektivt genom ett tydligt ledarskap.

Motivation och engagemang

Förutom kommunikationsutmaningar står ledare även inför uppgiften att hålla sina team motiverade och engagerade på distans. Den fysiska separationen kan göra att medarbetare känner sig isolerade eller bortkopplade från företagets övergripande vision. Det är därför upp till ledarna att skapa en känsla av gemenskap och samhörighet, även på distans. Detta kan uppnås genom teamaktiviteter, virtuella sociala evenemang eller genom att fira framgångar tillsammans, även om det är digitalt.

Tillit är avgörande

Slutligen ställs ledare inför utmaningen att lita på sina anställda i en större utsträckning. Eftersom traditionell övervakning är omöjlig i en distansarbetsmiljö, måste ledare utveckla en kultur av förtroende. Detta innebär att ha tillit till att medarbetare kommer att utföra sitt arbete effektivt, även om de inte övervakas konstant. För att detta ska vara möjligt måste tydliga förväntningar och mål ställas upp från början.

I takt med att distansarbete fortsätter att vara en del av den moderna arbetsvärlden, kommer de ledare som kan anpassa sitt ledarskap till denna nya verklighet att blomstra. Det kommer inte nödvändigtvis att vara en enkel övergång, men de ledare som omfamnar förändringen och ser det som en möjlighet kommer att ha de verktyg de behöver för att driva sina team och företag framåt i denna nya era.

IMS förmedlar ledare med rätt kompetens för både interimkonsulttjänster och fast anställning. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.