info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby
Nytt AI-jobb: AI Prompting Specialist

Nya AI-jobb: Vad gör en AI Prompting Specialist?

Ibland sägs att AI kommer att ta våra jobb. Det är en sanning med modifikation. Med AI kommer också nya yrken och specialister. Vi får alltså helt nya AI-jobb. Här har Chat GPT hjälpt oss att reda på vad en AI Prompting Specialist gör, genom att vi promptat den att skriva en artikel om ämnet.

Vad är AI?

AI, eller Artificiell Intelligens, refererar till datorprogram eller system som kan utföra uppgifter som traditionellt kräver mänsklig intelligens. Dessa uppgifter kan innefatta saker som att förstå naturligt språk, igenkänning av mönster, problemlösning och beslutsfattande. AI-system bygger ofta på stora mängder data som de tränar på för att förbättra sin prestanda och precision.

Hur går AI prompting till?

”Prompting” inom AI handlar om hur man ställer en fråga eller ger ett kommando till AI för att få ett önskat svar eller resultat. I fallet med OpenAI:s GPT-serie, som den du pratar med nu, fungerar det genom att användaren ger en ”prompt” (d.v.s. en instruktion eller fråga) och modellen svarar baserat på den information den har blivit tränad på.

För att få bästa möjliga svar är det viktigt att vara tydlig och specifik i sin prompt. Om en prompt är vag eller oklar kan svaret bli detsamma.

Vad gör en AI Prompting Specialist?

En AI Prompting Specialist är ett exempel på de nya AI-jobb som nu växer fram. Denna specialist är en expert på att interagera med AI-modeller, särskilt när det gäller att formulera prompts för att uppnå specifika och önskvärda resultat. Deras arbetsuppgifter kan inkludera:

  • Att förstå AI-modellens styrkor och svagheter.
  • Skapa och testa olika prompts för att få fram bästa möjliga svar.
  • Träna andra i hur man bäst interagerar med AI-system.
  • Bidra till förbättring av AI-modeller genom feedback och iterativ testning.
  • Samarbeta med andra teammedlemmar, som dataforskare eller ingenjörer, för att integrera AI-lösningar i produkter eller tjänster.

I grunden hjälper en AI Prompting Specialist organisationer att maximera nyttan av deras AI-resurser genom att se till att interaktionerna med systemet är så effektiva och meningsfulla som möjligt. Behöver ditt företag en specialist inom AI? Kontakta oss på IMS så hjälper vi gärna till att rekrytera till de AI-jobb som behövs i din organisation.