info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby

PwC: ”30% av yngre medarbetare vill byta jobb”

Lågkonjunktur står för dörren vilket brukar dämpa rörligheten på arbetsmarknaden. Samtidigt visar en undersökning att det är MÅNGA anställda som funderar på att byta jobb. Oavsett vad som sker behöver du som är chef jobba på två fronter för att säkra er kompetensförsörjning.

Kantar Sifo genomförde under sensommaren 2022 en undersökning på uppdrag av PwC. Den visar att 16% planerar att söka nytt jobb under det närmaste året. I åldersgruppen 18 – 34 var siffran hela 30%.

Samtidigt är min erfarenhet att vi gärna sitter still i båten när vi känner oss osäkra, som i lågkonjunktur, i alla fall i början. Det här såg vi exempel på senast under Covid.

Så, frågan är om jobbsökarivern hållit i sig sedan augusti/september då undersökningen gjordes eller om den minskat i takt med att tecknen på lågkonjunktur blivit tydligare.

Långsiktighet vinner i längden

Oavsett vilket tycker jag att man ska ta artikeln på allvar. Kompetens är idag en bristvara och det är viktigt att tänka långsiktigt.

De som inte backar för vinter utan snarare förbereder sig och till och med gasar under lågkonjunktur, är de som ofta blir vinnare i slutändan.

Därför tycker jag att man som chef ska göra det man bör göra, oavsett väder, nämligen utveckla sig själv, utveckla sin personal och utveckla verksamheten.

Jobba på två fronter: behålla och attrahera medarbetare

För att säkra kompetensförsörjningen behöver du som har personal arbeta på två fronter. Du behöver jobba aktivt för att få din personal att vilja stanna, samtidigt som du behöver kunna attrahera nya talanger.

Alexandra Furst, specialist inom kompetensförsörjning på PwC och författaren till PwCs artikel om undersökningen, ger fem tips:

  • Sätt en personal- och rekryteringsstrategi för företaget. Det vill säga besluta hur ni ser på att ha egen personal, använda er av outsourcing eller olika interimslösningar. Sammansättningen av personalstyrkan utifrån olika parametrar ger en balans på arbetsplatsen och påverkar hur stor rekryteringsbasen blir.
  • Erbjud kompetensutveckling. Att medarbetarna känner att de utvecklas på arbetsplatsen är en viktig faktor för trivsel och långvarighet. Möjligheten till kompetensutveckling är också något som många efterfrågar när de söker jobb.
  • Erbjud flexibilitet. Efter pandemin vill vissa fortsätta att arbeta hemifrån medan andra gärna vill gå till en arbetsplats för att träffa kollegor. Idag är flexibel arbetsplats något som påverkar företagets chanser att attrahera och behålla medarbetare.
  • Rätt kompensation. Lön, pension och andra ersättningar är viktiga men även andra värden kommer högt upp på mångas önskelistor, t.ex. ett högre syfte, välmående och balans i livet.
  • Gör ett snyggt avslut. Det är oundvikligt att medarbetare slutar någon gång. Ibland är det bättre för både medarbetaren och företaget att släppa taget. Ett snyggt avslut ökar chansen att dina ex-anställda fortsätter som ambassadörer för ditt företag.

Skapa flexibilitet att säkra kompetensbehov trots osäkerhet

Att en medarbetare slutar kan vara väldigt stressande för dig som är chef, speciellt om personen är svår att ersätta och det råder brist på sådan kompetens. Samtidigt är det orealistiskt att tro att ingen någonsin skulle lämna.

Det arbetsgivaren och du som chef kan göra är att försöka stärka förmågan att behålla och attrahera. Investera i att bygga ett attraktivt medarbetarerbjudande och satsa på personalen för att behålla nyckelspelare så länge som möjligt.

Dessutom kan det vara bra att överväga alternativa lösningar. Istället för att avvakta med en rekrytering till bättre tider kan du säkra kompetensbehovet nu, genom att ta in en interimsperson. Många chefer gillar den höga grad av flexibilitet som interimslösningarna innebär.

Undersökningen, ”Svenska folket om jobb och företagande”, är en attitydundersökning där 1 054 personer i åldrarna 18-70 år medverkat. Undersökningen genomfördes av PwC via Kantar/Sifo under augusti och september 2022.

Här kan du läsa PwCs originalartikel