Rekrytering och att rekrytera

Varje projekt är unikt och vi börjar alla projekt att lyssna på vår uppdragsgivare och deras kompetensbehov. Vi använder en beprövad och framgångsrik rekryteringsmetod där vi i alla steg säkerställer och kvalitetssäkrar att våra kunder får de mest lämpliga kandidaterna. Samtidigt är vi lyhörda och flexibla för unika önskemål från våra uppdragsgivare oavsett om det gäller publika eller konfidentiella rekryteringsuppdrag.

Vad innebär en rekrytering?

Rekrytering omfattar processen att hitta och anställa den mest kvalificerade kandidaten (inifrån eller utanför en organisation) för ett jobb. Viktiga aspekter är tid och att metoden är kostnadseffektiv.

IMS rekryteringstjänster erbjuder management- och tyngre specialistbefattningar inom de flesta branscher. I vårt nätverk har vi fokuserat på sälj, marknad och HR och typiska befattningar som vi hjälper till att tillsätta är en rekrytering av en marknadschef, säljchef eller digital specialist.

.


Konsten att hitta rätt kompetens

Rekryteringsprocessen innefattar att analysera kraven på ett jobb, attrahera medarbetare till jobbet, screening och val av sökande, anställning, och integrera den nyanställde till organisationen..

Processen att hitta rätt kompetens är tidskrävande från att man tar fram lämpliga kandidater till att anställningen och kontraktet går imål.

Vi på IMS är med på hela resan från att ta fram lämpliga kandidater, under intervjuer och referenstagning. Vid de flesta av våra projekt ingår också olika typer av personlighetstester.

Vi har hjälpt företag att rekrytera och med rekryteringsträffar över hela Sverige:
- Stockholm
- Göteborg
- Malmö
- Uppsala
- Örebro
- Norrköping


.

Rekryteringsprocessen

För att öka effektiviteten och att säkerställa att kandidaten överensstämmer med urvalsprocessen utför vi följande steg:


1. Vår kund kommer med ett behov
2. IMS och kunden kartlägger befattningen
3. Profilen bekräftas av vår kund
4. Vi gör intervjuer med lämpliga kandidater
5. Konsulten presenteras för kund

.


6. Kontrakt med konsulten för kundens räkning
7. IMS sätter samman en befattningsprofil
8. IMS söker i egna och externa nätverk
9. Företaget väljer konsult/kandidat