info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby

Säkra resurserna till hösten – 3 tips

Kompetensförsörjning är en högprioriterad fråga för många chefer nu när semestrarna närmar sig med stormsteg. Vem ska fylla gapet efter Anna som går på föräldraledighet? Kommer Henrik tillbaka som det var sagt? Har vi den kompetens vi behöver för att kunna nå målen i höst? I den här artikeln får du tips om hur du säkrar ditt team till hösten.

Oron för att inte lyckas hitta en bra kandidat eller konsult för att fylla ett kompetensbehov är befogad. Många organisationer har svårt att hitta kompetens.

Även om det skiljer sig mellan branscher så verkar det vara fler som letar folk än vad det finns tillgängliga kandidater eller interimskonsulter just nu.

Med detta sagt så är det inte omöjligt att hitta det perfekta teamet. Här är några tips på vad du som chef bör tänka på för att enklare lösa kompetensgapen.

3 tips som minskar stressen över kompetensförsörjning

Nyckelfaktorer för att lyckas bra med kompetensförsörjningen är arbetsgivarens attraktivitet och att du har en effektiv rekryteringsprocess. Här är några tips:

1 Börja i tid

Ett vanligt misstag är att börja för sent. Du kanske tänker att du ska ha en person på plats om tre månader. Men med en uppsägningstid om tre månader, eller om du har speciella krav, så är det mer realistiskt att räkna med det dubbla.

Behöver du lösa resursgap med kort varsel så är interimslösningar ett alternativ. En interimskonsult kan fylla gapet fram tills en rekrytering är klar eller täcka upp för en person tillfälligt. Det är också ett bra sätt att testa att ni satt rätt profil för en viss befattning.

Även för interimslösningar gäller samma råd. Om du är ute i god tid så kan du få en bättre matchning mot det ni söker.

Det är inte ovanligt att interimskonsulten blir lösningen på din permanenta rekrytering. Ni har fått prova hur ni trivs med varandra under en period.

2 Snabba upp processen

När konkurrensen om resurser är hög så är det viktigt att ha en effektiv rekryteringsprocess. Företag som är snabba i sin återkoppling signalerar engagemang och får mer uppmärksamhet. För kandidaten, som vill minska sin osäkerhet, är varje dag viktig. Snabbhet är således A och O för att inte tappa kandidaten till någon annan.

  • Ett tips för att bli snabbare är se över hur många beslutsfattare som verkligen behöver vara involverade, så att ni inte har onödigt många ledare/medarbetare med i processen.
  • Ett annat tips är att se till att ni är överens om vilka krav som är absolut viktigast. Genom att säkerställa skallkraven från början så blir urvalet mindre och ni slipper lägga tid på irrelevanta kandidater. Det ger också underlag för enklare tester i ett tidigt skede där icke-relevanta sorteras bort och nya relevanta kan hittas.

3 Var öppen för distansarbete

Förmodligen har du redan upptäckt vikten av flexibilitet kring distansarbete. Efter Covid-pandemin är det tydligt att många kandidater och konsulter väljer bort arbetsgivare som inte erbjuder distans- eller hybridarbete.

Företag som ställt om till hybridarbete har således lättare locka till sig kompetens. De har också ett större antal kandidater och konsulter att välja bland, när bostadsort inte spelar någon roll.

Dra fördel av semesterperioder

Personalsituationen kan kännas extra betungande inför längre semesterperioder. Kanske är det oklart vilka gap som finns inför hösten. Kanske har ni en lucka ni känt till ett tag men av olika skäl inte lyckats lösa. Det är lätt att ta med sig stressen in i ledigheten.

Men, semesterperioden kan verka till din fördel! Även om du inte hinner lösa situationen innan sommaren så kan du sätta bollen i rullning och skaffa dig goda förutsättningar.

Gör lite nu så går det snabbare sedan

Här är två saker du kan göra nu om ni har resursbehov:

  • Mejsla ut kraven på den profil ni söker; i vilken kontext ska personen arbeta, vilka är arbetsområdena och arbetsuppgifterna och vilka krav är viktigast?
  • Exponera profilen genom exempelvis annonser, hemsida och LinkedIn. Många funderar över nästa steg i karriären under sin ledighet och då är det bra att synas.

Genom att exponera profilen under sommaren får du ett försprång och searcharbetet kan starta direkt när folk börjar komma tillbaka.

Behöver du hjälp med kravprofil, exponering och efterföljande search, så hör av dig. Vi har viss kapacitet att bistå kunder innan sommaren.

Behöver du ett bollplank? Boka en fri konsultation

Vi erbjuder just nu en kortare fri konsultation. Den passar dig som vill bolla resursfrågor, utformning av en kravprofil eller olika alternativ för att lösa kompetensgap.

Hör av dig till oss på johan@interimmarketing.se så hittar vi en tid som passar.