info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby
Rekryteringskonsult

Varför ska du anlita en rekryteringskonsult? Vad är alternativet?

Att anlita en rekryteringskonsult kan verka som en extra kostnad, men det kan faktiskt vara kostnadseffektivt i det långa loppet. En professionell rekryteringskonsult har erfarenhet, expertis och nätverk för att hitta lämpliga kandidater snabbare och mer effektivt än om du skulle försöka göra det själv. Genom att snabbt hitta rätt kandidater minskar du risken för att långdragna rekryteringsprocesser påverkar din verksamhet negativt och du undviker kostsamma felrekryteringar.

Kostnaderna för felrekrytering inkluderar inte bara de direkta kostnaderna för att annonsera, intervjua och anställa, utan också indirekta kostnader som till exempel förlorad produktivitet, träningskostnader och eventuella avskedanden. Dessutom kan en felrekrytering påverka arbetsmiljön och moralen för resten av teamet.

När du anlitar en rekryteringskonsult kan du dessutom testa kandidater innan anställning, vilket kan vara mycket värdefullt för att bedöma deras kompetens, personlighet och kulturell lämplighet.

Det finns ändå flera alternativ till att anlita en extern rekryteringskonsult. Här är några alternativ att överväga:

1. Anställa en intern rekryterare:

Fördelar:

En intern rekryterare är helt inriktad på ditt företags rekryteringsbehov och kan bygga upp en djup förståelse för företagets kultur och behov. Det ger dig större kontroll över hela rekryteringsprocessen och ger möjlighet till snabbare kommunikation. Efter att en intern rekryterare har etablerat sig, kan det vara kostnadseffektivt på lång sikt.

Nackdelar:

Att anställa en rekryterare på heltid innebär kostnader för anställning, lön, förmåner och kanske även utbildning. Om du inte har kontinuerliga rekryteringsbehov kan en intern rekryterare ha perioder av låg arbetsbelastning, och då blir kostnaden högre än att anlita en extern rekryteringskonsult.

2. Hyra in en interim-rekryterare:

Fördelar:

En interim-rekryterare är en temporär lösning som du kan anlita när du har höga rekryteringsbehov under en viss period. Det ger dig flexibilitet att anpassa personalen efter dina behov utan att behöva göra långsiktiga anställningar.

Nackdelar:

Kostnaderna kan fortfarande vara betydande, och du måste hitta en erfaren interim-rekryterare som kan leverera resultat på kort tid. Övergången mellan interim-rekryterare och interna team kan vara utmanande om inte överföringen hanteras smidigt.

3. Använda befintliga anställda för rekryteringsuppgifter:

Fördelar:

Om företaget är litet eller har låga rekryteringsbehov kan det vara möjligt att fördela rekryteringsansvaret till befintliga medarbetare, som chefer eller HR-personal.

Nackdelar:

Befintliga anställda kanske inte har nödvändig expertis eller tid att fokusera på rekrytering. Det kan påverka deras primära arbetsuppgifter och resultat.

Vad du ska välja mellan dessa alternativ beror på dina företags specifika behov och resurser. Det kan också vara en kombination av olika lösningar beroende på tidpunkt och volym av rekryteringar. Att anställa en intern rekryterare ger långsiktiga fördelar, medan att hyra in kan vara bra för temporära toppar i rekryteringsbehovet. Att använda befintlig personal kan fungera för mindre företag med sporadiska rekryteringsbehov.

Det viktiga är att hitta en lösning som passar bäst för ditt företag och dess mål. Känns uppgiften för övermäktig är det alltid säkrast och mest kostnadseffektivt att anlita en extern rekryteringskonsult. Vi på IMS hjälper gärna till när behov uppstår. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.