info@interimmarketing.se
0705-59 61 02
Björnvägen 3
183 60 Täby
Onboardingprocess

Hur skiljer sig en onboardingprocess av en anställd jämfört med en interimskonsult?

En onboardingprocess för anställda skiljer sig betydligt från processen för interimskonsulter, eftersom de två har olika roller, förväntningar och tidsramar inom en organisation.


När det gäller anställda är onboardingprocessen ofta mer omfattande och längre. Det handlar inte bara om att göra individen bekant med sina specifika arbetsuppgifter, utan också om att integrera dem i företagskulturen och bygga långsiktiga relationer med kollegor och ledning. Denna process kan omfatta allt från introduktion till företagets historia, värderingar och mission till detaljerade genomgångar av interna processer, system och protokoll.


Anställda behöver också få information om företagets förmåner, personalpolicies och riktlinjer för arbetsplatsen. Utbildning och utvecklingsprogram, både för den specifika rollen och för allmänna färdigheter, är också vanligtvis en del av onboarding för anställda. Denna process kan sträcka sig över flera veckor eller månader för att säkerställa en smidig övergång och för att individen ska känna sig välkommen, värderad och engagerad.


Å andra sidan är en onboardingprocess för interimskonsulter mer inriktad och komprimerad. Interimskonsulter anlitas oftast för att fylla en specifik roll eller hantera ett specifikt projekt på kort till medellång sikt, så det är viktigt att de kan börja bidra snabbt. Därför är introduktionen för konsulter oftast inriktad på de specifika uppgifterna eller projektet i fråga. De behöver snabbt förstå företagets förväntningar, tidsramar och deadlines, samt alla interna processer eller system som är relevanta för deras arbete. Även om de också kan behöva en viss förståelse för företagets kultur och värderingar, är det inte lika centralt som för anställda. En onboardingprocess för interimskonsulter handlar mer om att ge dem den information de behöver för att effektivt utföra sina uppgifter, snarare än att integrera dem i företaget på lång sikt.


Även om både anställda och interimskonsulter behöver tydliga och effektiva onboardingprocesser, är metoderna och fokusområdena olika. Oavsett processen bör företag dock alltid sträva efter att skapa en välkomnande och stödjande miljö som främjar effektivitet, engagemang och framgång.
Är du osäker på hur du ska utforma en onboardingprocess för interimskonsulter så delar vi gärna med oss av våra kunskaper och erfarenhet. Kontakta oss gärna, och missa inte våra 5 effektiva onboardingtips.